'Er moet een ouderentelefoon komen voor mishandeling'

Elk jaar zijn 120.000 thuiswonende ouderen het slachtoffer van psychisch geweld. Duizenden krijgen te maken met lichamelijke mishandeling. Daarom wil GroenLinks nu een telefonisch meldpunt invoeren.

De cijfers komen uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onder 65-plussers die nog thuis wonen. GroenLinks vindt de uitkomsten ronduit schokkend en wil dat alles op alles gezet wordt om deze ouderen te helpen. Volgens de partij zou een 'ouderentelefoon' een goede stap zijn. 

'Vaak sociaal geïsoleerd'

“Je veilig voelen in je eigen huis zou vanzelfsprekend moeten zijn”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. “Het gaat om kwetsbare mensen die vaker sociaal geïsoleerd zijn en daardoor niet makkelijk om hulp kunnen vragen. Met een telefonisch meldpunt kunnen zij de hulp krijgen die ze nodig hebben. Liever vandaag dan morgen.”

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt verder dat ruim een procent van de thuiswonende ouderen financieel wordt uitgebuit. Iets meer dan een half procent wordt verwaarloosd, terwijl 0,3 procent te maken krijgt met ongewenst seksueel gedrag. Daders zijn bijvoorbeeld familieleden, mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers.

Signalen melden

Er is al een meldpunt voor mishandeling, Veilig Thuis, maar dat is vaak overbelast en vooral gericht op kindermishandeling. GroenLinks wil dat er een specifiek meldpunt komt voor ouderen. Ook bezorgde mensen in de omgeving kunnen signalen van mishandeling melden. Lees hier waaraan je ouderenmishandeling herkent en wat je kunt doen.