Ouderenmishandeling: Wat kunnen we eraan doen?

Het is geen leuk onderwerp: ouderenmishandeling. Maar het komt vaker voor dan je denkt. Twee ministers starten een campagne om ouderenmishandeling tegen te gaan.

Jaarlijks wordt een op de vijftig ouderen (65 jaar en ouder) slachtoffer van mishandeling. De meest gerapporteerde vormen van ouderenmishandeling zijn verwaarlozing, psychische mishandeling, lichamelijke mishandeling, geld afhandig maken en zelfs seksuele mishandeling. Een op de twintig ouderen van 65 jaar en ouder die in hun eigen huis wonen, krijgt er ooit mee te maken.

Wie lopen het meeste risico?

De slachtoffers zijn vaak kwetsbaarder zijn dan hun leeftijdgenoten. Het grootste deel woont alleen. Zij hebben zorgen over geld, kampen met gezondheidsklachten of hebben een relatief klein netwerk van vrienden en familieleden. De kans is groot bovendien, dat het ouderen betreft die ook toen ze jonger waren, ook al slachtoffer waren van mishandeling.

De daders zijn bijna altijd bekenden: veelal een vriend of vriendin, een kennis, buurman, broer of zus, zoon of dochter. Een deel van de plegers heeft te maken met financiële problemen, verslavingsproblemen en/of emotionele problemen, of is al eens met politie en justitie in aanraking geweest.

Campagne

Ministers de Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) starten een campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’, roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Wat kun je eraan doen?

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne familie, vrienden, kennissen en buren aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van mishandeling. Vraag hoe het gaat, en laat je niet afschepen met een smoesje. Bespreek je vermoedens met iemand die deze oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Samen weet je méér.

Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staan adviezen wat u kunt doen. Er staan ook signalen vermeld en tips om het gesprek aan te gaan. Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn: iemand is lusteloos of heeft blauwe plekken. Is ondervoed, verzorgt zichzelf niet goed. Krijgt betaalachterstanden, heeft de deur vaak op slot, sluit zich af voor de wereld, vermijdt contact, raakt steeds waardevolle spullen kwijt, enz.enz.
 
Voor advies en hulp kunt u ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).