Hoe herken ik ouderenmishandeling en wat moet je doen?

Wat moet je doen, als je denkt dat een oudere in je omgeving verwaarloosd wordt. Of zelfs bestolen of geslagen?

Familie zelf vaak de schuldige

Ieder jaar zijn er meer dan 2000 meldingen van ouderenmishandeling en tragisch genoeg zijn het vooral familieleden zelf, die uit de bocht vliegen. Overbelasting kan daarbij een rol spelen. De getergde dochter die mantelzorger is en moeder in haar wanhoop door elkaar rammelt als die wéér naar buiten is gegaan.

De echtgenoot die uit pure ellende zijn vrouw vastbindt aan de verwarming, om te voorkomen dat ze gaat dwalen. Het kan flink uit de hand lopen achter de voordeur, zeker nu de zorg veel meer dan vroeger in handen van mantelzorgers terecht komt.

Waarom pikken ouderen dit?

Afhankelijkheid speelt een belangrijke rol. Ouderen zijn bang dat als ze melding van de mishandeling maken, er straks helemaal niemand meer voor ze zorgt. Ze schamen zich ook. En ze zijn vaak bang dat de dader in de problemen komt, zeker als het een (klein)kind is. Bovendien zijn ze zelf opgevoed met het idee, dat je je vuile was niet buiten moet hangen. Vrouwen zijn ruim twee keer zo vaak het slachtoffer als mannen.

Zo herken je het

Veel omstanders herkennen de signalen van ouderenmishandeling niet. Of als ze die wel opmerken, weten ze niet wat ze er mee moeten doen. Toch zouden omstanders en slachtoffers zelf ook vaker aan de bel moeten trekken, hoe lastig dat ook is.

Mishandeling of verwaarlozing komt vaak voor als er sprake is van....
·      Zichtbaar letsel, zoals blauwe plekken of schrammen
·      Schrikreactie of angstig bij (onverwachte) aanrakingen
·      Onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen over verwondingen
·      Depressieve, angstige indruk
·      Onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk
·      Spullen die verdwijnen
·      Weigeren van hulp of gesprekken
·      Isolement; de persoon krijgt geen kans om met anderen te praten.
·      Onverklaarbaar geldtekort
·      Lege koelkast

Veilig Thuis

Hoe doorbreek je de geweldsspiraal? Voor jezelf of voor een ander? Dat doe je, door je gevoel dat er iets niet pluis is te bespreken met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een vriend, buurvrouw, iemand van de thuiszorg of de huisarts.

En als je anoniem wilt blijven? Dan het een goed een idee om gratis te bellen met Veilig Thuis (0800-2000), 24 uur per dag bereikbaar. Dat is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en mishandeling. Je kunt vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je uiteraard anoniem blijven. www.vooreenveiligthuis.nl

Het is nog steeds niet bekend hoeveel ouderen precies slachtoffer zijn van mishandeling.