De AOW moet eenvoudiger

AOW stel
Getty Images

Twee gehuwde AOW'ers met een inwonend meerderjarig kind ontvangen als AOW twee maal vijftig procent van het netto minimumloon. Twee ongehuwde AOW'ers in dezelfde situatie ontvangen tweemaal zeventig procent. Zo zijn er meer voorbeelden waarbij de leefsituatie van AOW'ers onverwachte financiële gevolgen heeft. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil daarom dat de politiek de regels voor leefvormen aanzienlijk gaat vereenvoudigen.

Dat schrijft de SVB in de derde knelpuntenbrief 'Vereenvoudiging voor de burger en uitvoering', die is overhandigd aan de Tweede Kamer. Op dit moment kent de AOW 21 verschillende leefsituaties, waarbij het voor AOW'ers niet altijd te begrijpen is waar ze recht op hebben. Er komen ook steeds meer verschillende leefvormen, zoals LAT-relaties, samengestelde gezinnen, meerdere koppels of vrienden die samenwonen. De wetgeving en de verwachting van burgers sluiten niet op elkaar aan. Dit leidt tot financiële onzekerheid, terwijl er juist behoefte is aan zekerheid en voorspelbaarheid.

Individualisering

De SVB denkt dat de leefvormen te vereenvoudigen zijn zodat ze meer aansluiten bij de huidige tijd. De grootste vereenvoudiging is individualisering van de AOW. Iedereen ontvangt dan hetzelfde AOW-bedrag, ongeacht de leefsituatie. Alternatieven zijn uitgaan van adresgegevens of aansluiten bij het partnerbegrip dat de Belastingdienst en Dienst Toeslagen gebruikt.

Dit partnerbegrip van de Fiscus gaat uit van objectieve criteria, zoals het hebben van een gezamenlijk kind of het gezamenlijk eigendom van een huis. De keuze voor het partnerbegrip haalt belemmeringen weg bij het geven van mantelzorg, of tijdelijk onderdak bieden in een crisissituatie. AOW'ers worden in zo'n situatie geen fiscaal partner. Een ander voordeel van het partnerbegrip is dat de SVB geen onderzoek meer hoeft te doen naar de persoonlijke levenssfeer.

U leest een gratis artikel uit Plus Magazine.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Auteur