En wéér dreigen pensioenkortingen

Het herstel bij de grootste pensioenfondsen gaat zo langzaam dat er nog steeds een lager pensioen dreigt voor miljoenen ouderen.

Dat meldt onder meer de Telegraaf naar aanleiding van de laatste kwartaalcijfers van de Pensioenfondsen. Daaruit blijkt dat veel pensioenfondsen volgens de huidige rekenregels niet genoeg geld in kas hebben.
Eerder versoepelde minister Koolmees deze regels al in de hoop de fondsen wat meer lucht te geven en kortingen te voorkomen. Dat dreigt dus niet te lukken. Helemaal zeker is dat niet, want de uiteindelijke beslissing hangt af van hoe de pensioenfondsen er eind december van dit jaar (2020) voor staan.

Dekkingsgraad

Om te bepalen of pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen hanteren ze de zogehten dekkingsgraad.
Is deze 100 procent dan betekent dit dat ze voor iedere euro die een fonds in de toekomst verwacht uit te keren ook 1 euro in kas hebben. Onder normale omstandheden hoort deze dekkingsgraad boven de 100 te liggen, maar door de crisis mag deze dit jaar lager dan 90 zijn, zonder te hoeven korten. Maar zelfs aan deze versoepelde norm voldoen de twee grootste pensioenfondsen voor ambtenaren (ABP) en zorgpersoneel (PFZW) nu niet. Hun dekkingsgraad komt eind september maar net boven de 88 procent uit. Als dat zo blijft betekent dat bij een gemiddeld aanvullend pensioen van zo'n 700 euro per maand een korting van 15 euro. Als het tegenzit op de beurs, kunnen de korting verder oplopen, maar als de fondsen verder herstellen, kunnen de pensioenkortingen in 2021 meevallen.
Daarna moeten de pensioenfondsen, werkgevers en werknemers wel snel werk maken van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, want de minister heeft al eerder gewaarschuwd dat het uitstellen en beperken van kortingen niet gratis is.
 

AOW

Dit aanvullende pensioen ontvangen veel ouderen naast de AOW. Dat  is een 'staatspensioen', de bedragen daarvan liggen vast en de AOW wordt dus niet geraakt door de dekkingsgraden bij pensioenfondsen.