Hoeveel AOW krijg ik vanaf 1 juli 2024?

Getty Images

Bent u benieuwd hoeveel AOW u krijgt met ingang van 1 juli 2024? Hier vindt u een overzicht van de AOW bedragen. Per 1 juli gaat de AOW omhoog, veel mensen krijgen er meer dan 20 euro per maand bij.

De hoogte van de AOW per 1 juli 2024 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 juli 2024. Ten opzichte van de AOW bedragen van 1 januari 2024 gaan AOW-ers er op vooruit.

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

Aow-bedragen januari 2024

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.569,75
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 298,58)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 83,51
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €26,71 naar €1486,24: (was €1459,53)

Zonder heffingskorting: € 1187,66

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €5,50 en exclusief vakantiegeld (€ 78,34). Het vakantiegeld  wordt in mei uitbetaald.

Download nu de gratis AOW-Gids 2024!

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 1067,47
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 203,33)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 56,78 )
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €18,82 naar €1010,69 (was 991,87)

Zonder heffingskorting: € 807,36

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €5,50 exclusief vakantiegeld (€55,96). Het vakantiegeld wordt in mei uitbetaald. 

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Zie: 2 Getrouwd of samenwonend, beiden AOW

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 2.129,44 
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 95,75 (zonder: € 405,83)
Bijdrage Zvw  (5,32%) met heffingskorting: €113,28
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €28,55 naar €1920,41 (was1891,86

Zonder heffingskorting : €1.610,33

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €5,50 en exclusief vakantiegeld €111,92). Het vakantiegeld  wordt in mei uitbetaald.

LET OP: De bedragen gelden alleen voor iedereen die sinds 2015 AOW-toeslag ontvangt. Deze regeling is inmiddels vervallen: nu krijgen nieuwe AOW-ers met een jongere partner geen toeslag meer. Tot 2015 kon u een toeslag boven op uw AOW krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Krijgt u nog zo'n toeslag? Dan houdt u daar in principe recht op, mits uw jongere partner niet te veel verdient.

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 3.732,95 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 2023,24 
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 73,17 (zonder: € 385,25)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 107,63 
Nettobedrag met heffingskorting stijgt met €28,90 naar €1842,44 (was €1813,54 )

Zonder heffingskorting: € 1530,36

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €5,50  en exclusief vakantiegeld (€106,32). Het vakantiegeld wordt in mei uitgekeerd.

Download nu de gratis AOW-Gids 2024!

U leest een gratis artikel uit Plus Magazine.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Bent u benieuwd naar de betaaldagen of uw nieuwe AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.

 

Auteur