‘Hoogste stijging AOW in 20 jaar’

De AOW-uitkeringen zijn sinds 1998 niet zo hard gestegen als nu. In 2019 en 2020 neemt het staatspensioen naar verwachting met 8,3 procent toe.

Dat blijkt uit de Pensioenmonitor van ABN Amro.

Maar let op! Dit is een voorspelling. Ieder half jaar stijgt de AOW, en de stijging voor 1 januari 2020 wordt pas eind december bekend gemaakt. ABN Amro verwacht dat de AOW in de eerste helft van 2020 met 2,4 procent zal stijgen. Dat betekent voor de meeste gepensioneerden enkele tientallen euro’s, bruto, per maand erbij. Gevolgd door een nog onbekende stijging in de tweede helft van 2020.

De huidige AOW bedragen vindt u hier

Volgens de voorspellers van ABN Amro krijgen gepensioneerden straks meer geld doordat de AOW gebaseerd is op het minimumloon. Het minimumloon stijgt mee met de cao-lonen en die zitten flink in de lift. Volgens het Centraal Planbureau zullen de lonen komend jaar met 2,6 procent stijgen. Door die koppeling stijgen de AOW-uitkeringen mee.

Daarnaast profiteren ouderen van aanstaande belastingplannen: de algemene heffingskorting gaat omhoog. 
Daardoor houden veel ouderen per maand netto meer over.

De hogere AOW is een meevaller die staat tegenover dreigende kortingen, die mogelijk miljoenen gepensioneerden vanaf 2020 kunnen raken. Of deze kortingen doorgaan is nog niet bekend. Nu zijn de fondsen gehouden aan strenge rekenregels, maar volgens sommige deskundigen zijn die regels niet nodig.

Over het eventueel toepassen van nieuwe rekenregels nemen de sociale partners (overheid, werkgevers, werknemers) naar verwachting pas eind november een beslissing.