Prominenten: ‘Pensioenregels te streng’

Veertig prominenten, waaronder oud-minister Elco Brinkman en oud Rabo-topman Herman Wijffels hebben in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat er helemaal niet gekort hoeft te worden op de pensioenen.

Al enige weken woedt een heftige discussie over onze pensioenen. Volgens de toezichthouder Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, zijn kortingen onvermijdelijk. Terwijl de voorzitters van de vijf grote pensioenfondsen zeggen dat korten helemaal niet nodig zou zijn als ze alvast iets soepeler om mogen springen met de rekenregels.

Nu zijn de fondsen verplicht hun verwachte rendementen te berekenen aan de hand van de rente die banken elkaar onderling berekenen: de zogeheten swaprente. Die is nu extreem laag, soms zelfs negatief. Terwijl de pensioenfondsen een deel van hun geld beleggen en daarmee over de afgelopen 50  jaar gemiddeld zeven procent rendement hebben gehaald.

In de brief, gepubliceerd in de Telegraaf, wijzen de veertig prominenten op dat grote verschil.

"De kracht van ons pensioenstelsel zit niet in allerhande theoretische zekerstellingen, rekenrentes of opbouwsystemen. De kracht van ons stelsel [] zit in het feit dat ons geld gezamenlijk wordt belegd, waardoor we wereldwijd kunnen investeren. [] Zo kunnen we risico’s, goed ingekaderd, ook adequaat kunnen beheersen. De goede rendementen uit het verleden tonen dat aan, die zijn niet zomaar verdwenen."

Door nu met strenge rekenregels te rekenen, worden pensioenen volgens de briefschrijvers juist onzekerder.

“De bedoeling was om pensioen zo zeker mogelijk te maken. Maar precies het omgekeerde is gebeurd. Der zijn ons land nog maar weinig mensen die geloven dat ze een gegarandeerd pensioen hebben. Dat geloof is echt wel verdwenen.”

De prominenten pleiten voor een nieuwe systematiek waarbij pensioenfondsen deels mogen rekenen op basis van een (lage) risicovrije rente en deels gebaseerd op werkelijke rendementen.