IOW-regeling verlengd

Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen met vier jaar verlengen. Werknemers vanaf zestig jaar en vier maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak blijven maken op een IOW-uitkering.

Ouderenbond KBO-PCOB is bij met de beslissing. De bond wijst erop dat met de IOW een belangrijk vangnet in stand blijft om oudere werklozen te beschermen tegen afglijden naar armoede. De IOW is bedoeld voor oudere werklozen die na afloop van de WW- of WGA-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand moeten zij eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner 'opeten'.

Bij een IOW-uitkering hoeft dat niet. Bij het toekennen van een IOW-uitkering wordt niet gekeken naar de hoogte van het spaargeld en een eigen huis. Het recht op een IOW-uitkering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. De toetredingsleeftijd van de IOW zal niet meegroeien met de pensioenleeftijd, maar worden vastgelegd op zestig jaar en vier maanden.

Het ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel, dat nu voor advies naar de Raad van State is verzonden. Daarna wordt het behandeld in de Tweede Kamer.

Bron(nen): KBO-PCOB