Maak werk van uw hobby

Prettig als een liefhebberij een leuk centje oplevert, maar controleer dan wel of die inkomsten wellicht belast zijn.

Zelfgemaakte kettingen verkopen, antiek verhandelen of een vakantiehuis verhuren. Het zijn leuke hobby’s die ook nog eens wat op kunnen leveren. In sommige gevallen moet er belasting worden betaald. En soms is een hobby een opstap naar een eigen bedrijf.

Tussen hobby en bedrijf

Veel hobbyisten bevinden zich in het schemergebied tussen hobby en serieuze bijverdiensten. Gelukkig mag een hobby best wat opleveren zonder dat de Belastingdienst meteen aanklopt. Maak in ieder geval een overzicht van de inkomsten en de kosten. Bewaar ook de bonnen, ze vormen het bewijsmateriaal dat tegenover uw inkomsten ook kosten staan.

Komt het optel- en aftreksommetje van inkomsten en uitgaven op of onder nul uit, dan ziet de fiscus uw hobby niet als een bron van inkomen en hoeft u er geen aangifte van te doen. Als de inkomsten - misschien onbedoeld - oplopen, is het verstandig zelf de eerste stap te zetten naar de Belastingdienst. Achteraf belasting bijbetalen kan aardig in de papieren lopen.

Belasting betalen

Verdienen aan een hobby is belastingvrij zolang er dus eenzelfde bedrag aan kosten tegen-over staat.

Blijft er meer over? Dan kijkt de fiscus vooral naar de volgende aspecten:

  • Is het behalen van voordeel een doel op zich?
  • Is er redelijkerwijs voordeel te verwachten?
  • Doet u investeringen?
  • Adverteert u?
  • Zijn de verdiensten in overeenstemming met de tijdsinvestering?

Wie op al deze vragen ‘nee’ antwoordt, hoeft zeker geen aangifte te doen van de incidentele inkomsten. Wie op alles ‘ja’ antwoordt, zeker wel. Bij een paar keer ja en een paar keer nee, geven de antwoorden op de eerste twee vragen de doorslag. Raadpleeg bij twijfel de Belastingdienst.

Neveninkomsten

Blijft er onder de streep, dus na aftrek van kosten, een positief saldo over, dan moet de hobbyist dit voordeel opgeven als neveninkomsten en hierover belasting betalen. Op het aangifteformulier heet dit: resultaat uit overige werkzaamheden. De fiscus stelt milde eisen aan de administratie van overige werkzaamheden. Een overzicht van inkomsten en kosten, inclusief bonnen en facturen als bewijs, is voldoende. Als uw inkomsten laag en/of onregelmatig zijn, ligt de fiscale aanpak als neveninkomsten het meest voor de hand.

BTW

Als u deelneemt aan het economisch verkeer, zijn uw producten en/of diensten misschien belast met BTW. U moet uw klanten dan BTW in rekening brengen, een BTW-boekhouding voeren, aangifte doen bij de Belastingdienst en BTW afdragen. Bij een lage omzet hoeft u de BTW (deels) niet af te dragen en eventueel krijgt u vrijstelling voor de administratieve verplichtingen.

Let op: als u volgens de regels BTW moet afdragen, maakt het niet uit of u wel of geen winst maakt (bijvoorbeeld als uw inkomsten en uitgaven even groot zijn). Voor gebruikte goederen geldt een speciale BTW-regeling, waarbij de handelaar alleen BTW hoeft af te dragen over het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs. De Belastingdienst geeft een brochure uit over BTW bij handel in gebruikte goederen.

Eigen bedrijf

Heeft uw hobby dusdanige vormen aangenomen, dat u een eigen bedrijf bent begonnen? Houd dan de zelfstandigenaftrek in de gaten. Ondernemers van 65 jaar en ouder krijgen (in 2007) de helft van de zelfstandigenaftrek. Voorheen kwamen alleen zelfstandige ondernemers die jonger zijn dan 65 jaar voor deze aftrekpost in aanmerking. Men hoopt dat er dankzij deze maatregel meer 65-plus ondernemers komen.

Arbeidskorting

Wie inkomsten heeft uit tegenwoordige arbeid, heeft recht op de arbeidskorting. Dit is een heffingskorting die de fiscus aftrekt van de belasting die u moet betalen. Voor mensen tussen 57 en 65 jaar stijgt de arbeidskorting met de jaren. Op 65-jarige leeftijd wordt hij fors lager doordat 65-plussers geen AOW-premie meer hoeven te betalen en dus een stuk minder afdragen aan de fiscus. Zodra de fiscus uw inkomsten uit hobby ziet als voordeel, hebt u recht op de arbeidskorting. Als uw inkomsten laag zijn, krijgt u niet de maximale arbeidskorting.

Geldt uw aansprakelijkheids-verzekering?

De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering, voor het geval ze door hun schuld een ander schade berokkenen. Er zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen: voor particulieren en voor bedrijven. Voor bijverdienende hobbyisten wringt hier de schoen, want is hun activiteit particulier of bedrijfsmatig? Sommige hobbyisten lopen behoorlijke risico’s bij de uitoefening van hun hobby. Stel u geeft creatieve cursussen en een cursist verwondt zich met een mesje. Als u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Misschien te groot om zelf te dragen.

Van beroepsmatige uitoefening is geen sprake als u bijvoorbeeld incidenteel in kleine kring lesgeeft, ook al krijgt u er een vergoeding voor. Anders wordt het wanneer u bijvoorbeeld twee avonden in de week les gaat geven. Verzekeraars beoordelen dergelijke situaties niet altijd op dezelfde manier. Vraag uw verzekeraar of schade die eventueel voortkomt uit uw bijverdiensten is gedekt. Zo niet, dan is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en eventueel een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven aan te raden. Kijk op www.verzekeraars.nl.

Tip

Bent u nog maar net begonnen uw hobby te gelde te maken, dan verdient u er misschien nog nauwelijks aan, maar maakt u wel kosten. De fiscus accepteert dan niet de aftrek van verliezen. Blijf toch uw kosten en de bewijzen ervan bijhouden. Als u binnen vijf jaar wél winst gaat maken, mogen de kosten alsnog worden afgetrokken! Het eerste jaar waarin het saldo van inkomsten en kosten positief is, mag u de negatieve resultaten uit vorige jaren aftrekken.