Met een gekorte AOW samenwonen

Vraag van de week

Getty Images

Mijn vriend en ik hebben beiden een periode in het buitenland gewoond en worden daarom gekort op onze AOW. Dat vinden we beiden logisch en redelijk, maar als we gaan samenwonen krijgen we dan nog minder AOW?

Ja, de korting op uw AOW is er omdat u een aantal jaren buiten de grenzen van Europees Nederland hebt gewoond. Woonde u wel in Nederland, dan bouwde u van uw 15de  ieder jaar 2 procent AOW-recht op. Nu is dat vanaf de leeftijd die geldt 50 jaar voor de eerste AOW. Met 18 jaar in het buitenland mist u dus 36% AOW-opbouw. Dit percentage wordt nu gekort op uw alleenstaande-AOW. Gaat u samenwonen, dan wordt dit percentage in mindering gebracht op uw gehuwden-AOW. Nu ontvangt u 64% van € 1112 is € 711, dadelijk 64 procent van € 758 dat is € 485 per maand exclusief vakantiegeld.

Hebben uw vriend en u samen minder inkomen dan een volledige AOW, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Voor de AIO gelden de regels van de bijstand, u mag dan samen niet meer spaargeld hebben dan € 11.840 (alleenstaanden € 5.920), schulden mag u in mindering brengen op uw spaargeld. Hebt u een eigen woning met meer overwaarde dan € 49.900 dan krijgt u geen aanvulling van uw inkomen uit de AIO.

Samenwonen heeft dus gevolgen voor uw inkomen, wellicht dat het hebben van minder vaste lasten (huur, gas, water en licht en dergelijke) het lagere inkomen compenseert.

Nico van Scheijndel geeft al 20 jaar lang or financieel, juridisch advies aan ouderen onder andere voor de Plustelefoon. Daarnaast wikkelt hij via Akto.nu, uw erfcoach en meer, nalatenschappen af.