Minder belasting door AOW uit te stellen?

Getty Images

In de Geldgids van de Consumentenbond stond onlangs dat je belasting kan besparen door je AOW aan te vragen na afloop van het belastingjaar waarin je je AOW leeftijd bereikt. In de Geldgids wordt aangegeven dat je het formulier van de SVB wel in kan vullen maar nog niet moet opsturen. Als je het formulier dan in het nieuwe jaar opstuurt kan dit dus een belastingvoordeel opleveren. Je krijgt dan bij de eerste betaling in het nieuwe jaar de bedragen van het oude jaar uitgekeerd plus de vakantie toeslag. Klopt dit? En wanneer is dit gunstig?

Ja, dat is een interessante tip van de Belasting-expert Marjan Langbroek in de Geldgids. De AOW uitstellen kan inderdaad honderden euro’s voordeel opleveren door het anders toepassen van de heffingskortingen en enkele premies in het jaar waarin u voor het eerst AOW krijgt. De Geldgids zelf zegt daarover:  "Uitstel is sowieso interessant als je alleen een AOW-uitkering ontvangt en je partner voldoende inkomen heeft om daarmee jouw heffingskortingen te verzilveren. Voor een alleenstaande met alleen een
aOW-uitkering heeft uitstel geen nut. Daarnaast is uitstellen niet zinvol als je zowel voor als na de aOW-leeftijd meer dan €69.398 aan inkomen hebt.” In alle andere gevallen moet je dus een berekening maken om te bepalen of het zin heeft de AOW uit te stellen. Meer tips voor deze berekening zijn te vinden op geldgids.nu/aandeslag. Let op! Of het voordeel oplevert verschilt sterk van geval tot geval. Soms is er voordeel, soms niet of nauwelijks een schatting, maken is lastig, dus maak éérst een proefberekening.

We kregen veel vragen naar aanleiding van dit artikel. Daarom hebben we hier drie uitgewerkte rekenvoorbeelden.

Ook een vraag?

Let uw vraag gratis voor aan het deskundigenpanel van Plus Magazine, met daarin onder meer pensioen en AOW-experts, een notaris, fiscaal specialisten, juristen en deskundigen op het gebied van consumentenrecht. U kunt uw vraag stellen via: www.plusonline.nl/geldkwesties

Auteur 
  • Erik Bogaards