Heeft het voor mij zin om de AOW uit te stellen?

Getty Images

In sommige gevallen kan het belastingvoordeel opleveren om de AOW uit te stellen, maar niet altijd.

Eerder schreven we over een handige truc uit de Geldgids van de Consumentenbond, waaruit blijkt dat het soms voordeliger kan zijn om de AOW uit te stellen. Dat kan onder meer komen door het handig schuiven met sommige kortingen. Naar aanleiding van dat artikel kregen we veel vragen van lezers die graag willen weten hoe dit in hun geval uit zou pakken. We kunnen deze vragen niet allemaal beantwoorden, want daarvoor zijn de individuele verschillen te groot. Het is dus altijd verstandig om dit zelf na te rekenen. Maar belastingexpert Marjan Langbroek heeft drie praktijkvoorbeelden hieronder verder uitgewerkt, zodat iedereen die hier meer van wil weten, hopelijk een betere indruk krijgt van de (on)mogelijkheden.


Rekenvoorbeeld 1: Man heeft gewerkt, vrouw niet

Ik heb zelf ongeveer €35.000 pensioen. Mijn vrouw bereikt in september de AOW leeftijd. Zij heeft geen andere inkomsten en zal die ook in de toekomst niet hebben. Heeft het zin om voor haar uitstel voor de uitbetaling van de AOW te vragen?

Bij uitstel heeft uw vrouw dit jaar helemaal geen inkomen en krijgt zij de volle algemene heffingskorting uitbetaald van de belastingdienst. Als zij haar AOW niet uitstelt, is over de dit jaar ontvangen AOW belasting verschuldigd. Dat vermindert de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Voor de uitkomst van dit jaar is uitstel dus voordeling. Is dan volgend jaar meer belasting verschuldigd? Nee, want de belasting over de AOW wordt volledig gecompenseerd met de heffingskortingen. Ook als het deel van dit jaar wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. Dus te betalen €0, in beide gevallen.

Conclusie:

Uitstel is voordelig.

Rekenvoorbeeld 2: Ik werk door na mijn AOW

In oktober dit jaar bereik ik de AOW-leeftijd. Ik kan en wil graag blijven doorwerken. Daarmee verdien is zo ongeveer €25.000. Daarbovenop heb ik nog een pensioen en lijfrente-uitkeringen. Mijn totale inkomen komt zeker op €55.000 uit. Heeft het dan zin om de AOW uit te stellen.

Het antwoord op deze vraag is complex. Er spelen allerlei factoren mee, zoals inkomensafhankelijkheid van algemene heffingskorting en soms ook van andere heffingskortingen. Bij het laten uitkeren van drie maanden AOW (een bedrag van ongeveer €2700) bent u daarover 37,07% belasting verschuldigd. Maar dat bent u ook als u het bedrag volgend jaar laat uitkeren en uw totale inkomen daardoor niet boven de €69.000 uitkomt.

De vraag is dan alleen of de heffingskortingen worden beïnvloed door uitstel. Bij uitkering in dit jaar gaat de algemene heffingskorting met ca 5% van het extra uitgekeerde bedrag van €2700 omlaag, dat is €135. Laat u de drie maanden AOW volgend jaar uitkeren, dan is uw inkomen volgend jaar €2700 hoger. De algemene heffingskorting gaat met 3,106% omlaag, dat is €84.

Conclusie:
Het enige voordeel dat te behalen valt is het verschil in algemene heffingskorting dat uitkomt op €135 - €84 = €51. Dat is niet de moeite waard, zeker gezien het feit dat bij voortijdig overlijden (voordat de AOW-uitkering is ingegaan) de uitgestelde uitkeringen niet alsnog worden uitgekeerd.

Rekenvoorbeeld 3: Van hoog salaris naar lager pensioen

Ik bereik dit jaar de AOW-leeftijd en ga dan ook daadwerkelijk stoppen met werken. Mijn inkomen is dit jaar beduidend hoger dan €70.000 en na mijn pensionering moet ik het inclusief AOW doen met ongeveer €50.000. Heeft het voor mij zin om de AOW-uitkeringen uit te stellen?
Dit is een duidelijk geval waarin er minder belasting verschuldigd is bij uitstel. Dit jaar is uw toptarief 49,5% en volgende jaar houdt dat op bij 37,07%. Uitstel scheelt u 12,43% belasting over het uitgestelde bedrag. Stel dat u €4535 kunt uitstellen, dan betaalt u €563 minder belasting. Wel wordt volgend jaar de algemene heffingskorting 3,106% lager, dat is €140. U houdt dan toch nog een voordeel van €423 over.

Conclusie:
Uitstel levert belastingvoordeel op.

Zelf aan de slag
In veel gevallen is het niet op het eerste gezicht duidelijk of uitstel interessant is. Dan moet u zelf berekeningen gaan maken. Dat kan op https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie. Daar staan de aangifte inkomstenbelasting 2021 en de aanvraag voor de voorlopige aanslag 2022. Hoewel de uitkomst niet accuraat zal zijn omdat u gaat vergelijken met verkeerde jaren (2021 met 2022 in plaats van 2022 met 2023), kunnen deze berekeningen wel een indicatie geven.  Let wel goed op het invullen van de geboortedatum, de programma’s gebruiken die voor het berekenen van de tarieven. Heeft u een extra BSN nummer nodig (voor een aangifte met partner), dan kunt u die genereren op testnummers.nl. De gegevens worden niet opgeslagen, u kunt dus zoveel situaties invullen als u wilt.

Auteur 
  • Erik Bogaards