Minder netto pensioen in 2016

Getty Images

Vanaf 2016 zal het netto inkomen voor mensen met een pensioen of lijfrente dalen. Dit komt door de veranderende premie zorgverzekeringswet en tarieven inkomstenbelasting.

Berekening

Salarisverwerker ADP berekende dat een gepensioneerde met 500 euro aanvullend pensioen er in januari 2016 3,50 euro per maand op achteruit gaat. Bij 750 euro pensioen of lijfrente is dat 5,20 euro in de maand.

Oorzaak is de hogere inkomensafhankelijke premie van de zorgverzekeringswet en het iets hogere tarief inkomstenbelasting in de eerste belastingschijf. Zo neemt de premie zorgverzekering in 2016 toe van 4,85 procent naar 5,50 procent. Het tarief inkomstenbelasting in de eerste belastingschijf stijgt van 18,60 procent naar 18,65 procent.

Kanttekening

Wel neemt de ouderenkorting op de te betalen belasting toe. De netto AOW ligt in 2016 ook iets hoger: voor gehuwden stijgt deze maandelijks met 10,58 euro en voor alleenstaanden met 16,20 euro.

Bron: ADP

Auteur 
  • Nico van Scheijndel