Ontevredenheid over pensioenakkoord

Versoepeling nauwelijks een verbetering

Getty Images

De ouderenbonden zijn ontevreden over het pensioenakkoord dat gisteren de Tweede Kamer is gepasseerd. De versoepeling is volgens de bonden nauwelijks een verbetering.

Regels voor indexatie iets versoepeld

Gisteren bespraken de Tweede Kamerfracties de nieuwe pensioenregels in de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken. Voorafgaand aan de bespreking was er al een akkoord gesloten door de regeringspartijen en de drie bevriende fracties, D66, ChristenUnie en SGP. Met name de laatste twee drongen aan op versoepeling en kregen hun zin.

De regels voor indexatie worden iets versoepeld en de periode waarin pensioenfondsen hun achterstallige indexaties kunnen herstellen wordt verkort van tien naar vijf jaar. Alle andere voorstellen om de buffers van pensioenfondsen niet te verhogen verwees de bewindsvrouw naar de prullenmand.

Gepensioneerden leveren 5% in

De ouderenbonden die aandrongen op versoepeling van de regels zijn met de handreiking die ChristenUnie en SGP zijn gedaan niet tevreden. Het aangenomen financiële toetsingskader voor pensioenfondsen betekent volgens ANBO directeur Liane Den Haan dat de pensioneerden de komende tien jaar 5 procent koopkracht inleveren. Dat is teleurstellend, te meer daar gepensioneerden volgens Den Haan de afgelopen jaren al 14 procent aan koopkracht hebben ingeleverd en de toekomst weinig goeds belooft. “De pensioenen worden zo structureel uitgehold”.

Auteur