Pensioen van mijn ex opvragen

Vraag van de week

Oudere vrouw scheiding
Getty Images

Zoals ik het zelf uitreken, moet mijn ex inmiddels met pensioen zijn. In ons echtscheidingsconvenant hebben we afspraken gemaakt over zijn pensioen en het deel dat mij toekomt, maar ik heb nog niets ontvangen. Hoe krijg ik mijn pensioen?

Wanneer u tussen november 1981 en mei 1995 gescheiden bent, bent u gescheiden in wat wel de Boon-Van Loon-periode word genoemd. In die periode moet u bij uw ex-man uw deel van het ouderdomspensioen opeisen. Hij moet het vervolgens ook aan u uitkeren.

Na 1 mei 1995 kunnen ex-echtgenoten binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven bij de Burgerlijke stand van de gemeente de scheiding aanmelden bij het Pensioenfonds. Is dat gedaan dan keert het pensioenfonds van meneer direct aan u het ouderdomspensioen uit waar u recht op heeft wanneer uw ex-echtgenoot zijn eerste pensioen ontvangt. Helaas gebeurt het aanmelden van de echtscheiding niet altijd of niet op tijd. Wanneer dat niet gebeurd is, moet u zelf bij uw ex-echtgenoot aan de bel trekken en naar de waarde van uw deel van zijn ouderdomspensioen vragen. Hij moet het dan zelf vervolgens ook weer maandelijks (bruto) aan u uitkeren. Wel kan hij het pensioenfonds vragen of ze alsnog mee willen werken aan het direct aan u uitkeren van uw deel van het ouderdomspensioen dat u toekomt.

Wat ook kan, is dat u in het echtscheidingsconvenant heeft afgesproken dat het pensioendeel dat u toekomt volledig op uw naam is gezet (conversie) en dat er dus ook pas uitkeringen plaatsvinden wanneer u zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In dat geval heeft u van het pensioenfonds regelmatig bericht ontvangen over uw pensioen.

Uw vraag klinkt echter als een vergeten aanmelding bij het pensioenfonds van uw ex-echtgenoot van de echtscheiding. Er zit dus voor u niets anders op dan hem aanschrijven en naar uw rechten vragen. Wacht niet te lang, want pensioenrechten verjaren na vijf jaar nadat uw ex-echtgenoot de pensioengerechtigdeleeftijd heeft bereikt. Komt u pas na zes jaar nadat uw ex-echtgenoot pensioen ontvangt, dan ontvangt u toch maar maximaal vijf jaar achterstallig pensioen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.