Pensioenkorting dreigt voor miljoenen mensen

Voor ongeveer twee miljoen deelnemers in de pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, dreigt vanaf 2020 een korting op hun pensioen. Deze fondsen staan er na een belabberde periode op aandelenbeurzen nu zo slecht voor dat korten onvermijdelijk lijkt.

De fondsen hebben nog een jaar tijd om te herstellen en hun dekkingsgraad op orde te krijgen, maar of lukt is maar de vraag. Deze dekkingsgraad geeft aan of een fonds genoeg geld in kas heeft om pensioenen te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van 115 betekent dat er voor iedere euro die aan pensioen moet worden uitgekeerd, er 1,15 euro in kas zit. Pensioenfondsen zijn verplicht een dekkingsgraad van 104 te hebben. Lukt dat vijf jaar op rij niet, dan moeten ze korten.

De metaalfondsen kampen al enige jaren met een dekkingsgraad van onder de 100. Zelf schatten de fondsen de kans op korten in 2020 in op ’80 procent’, zo meldt de NOS.
Niet alleen de beurs zit tegen, ook de lage rente gooit roet in het eten. Daardoor moeten fondsen meer geld opzij zetten om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De verwachting is dat de rente laag blijft.

Ook andere fondsen in de problemen

Ook twee grootste pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP, en pensioenfondsen Zorg en Welzijn zitten in zwaar weer en hebben een dekkingsgraad van boven de 100 maar onder de 104. bpfBouw staat er met 118 beter voor.
Wat de fondsen betreft is het nu ook aan de politiek om snel een nieuw pensioenakkoord te sluiten om kortingen te voorkomen. Anders zouden de fondsen meer tijd moeten krijgen om de dekkingsgraad te verbeteren.