Te weinig klachten over pensioenen

Er komen te weinig binnen bij pensioenuitvoerders en bij de Ombudsman Pensioenen. “Er is een sterke onderregistratie van de onvrede”, aldus directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars. Meer bekendheid en de recente uitbreiding van de bevoegdheden van de Ombudsman moeten hier verandering inbrengen.

Herbert en pensioenfederatie-voorzitter Shakti Rambaran Mishre namen afgelopen woensdag het jaarverslag 2018 van de Ombudsman Pensioenen in ontvangst. De Ombudsman Pensioenen vindt dat de vindbaarheid van klachtenregelingen beter moet. De Ombudsman zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen en verzekeraars naar de klachtenprocedure en een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 is niets te vinden over het indienen van klachten. Op slechts 30 sites is voor deelnemers wel makkelijk om een klacht in te dienen en staat helder uitgelegd hoe dit traject verloopt.

Betere procedures

Bij veel van de klachten die de ombudsman in behandeling neemt blijkt dat de klager flink moet aandringen voordat zijn probleem of ongenoegen als klacht wordt erkend. Als iemand meerdere brieven of mails stuurt en/of vaak belt, is er sprake van een klacht. Toch wordt dat in de praktijk lang niet altijd erkend. Op dat punt moeten de procedures verbeteren.

Het afgelopen jaar nam de ombudsman 446 klachten in behandeling en in 2017 waren dat er 514. Het grootste deel van de klachten gaat over ouderdomspensioen.  De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van pensioenreglementen.