Wat is mijn AOW-leeftijd?

Getty Images

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Wilt u weten wanneer u recht heeft op AOW? Een overzicht.

Verhoging

Door de vergrijzing hebben steeds meer Nederlanders recht op AOW. Om de betaalbaarheid van alle pensioenen te garanderen, zijn er maatregelen genomen rondom de AOW-leeftijd. De leeftijd waarop mensen recht hebben op hun eerste AOW-uitkering wordt daarom stapsgewijs verhoogd.

Wanneer AOW?

Voor een bepaalde groep mensen staat de AOW-leeftijd vast. Zij kunnen nu al zien wanneer ze AOW-gerechtigd raken.

De exacte AOW-datum berekent u hier.

Iedereen krijgt tot vijf jaar voor de start van de AOW te horen wanneer deze ingaat.

In het Pensioenakkoord is verder vastgelegd dat vanaf 2024 de AOW-leeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting. Als de levensverwachting met 1 jaar toeneemt, schuift de AOW acht maanden op.

Bron 
  • Rijksoverheid