Wat je moet weten over AOW en het pensioen

Getty Images

Krijg ik AOW of pensioen, hoe vraag ik AOW, heb ik recht op vakantiegeld en nog veel meer vragen en antwoorden over pensioen en AOW.

Hoeveel AOW krijg ik?

Dat verschilt per persoon en wordt bepaald aan de hand van meerdere factoren: een volledig overzicht.

Wat is het verschil tussen pensioen en AOW?

AOW is de zogeheten eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel en wordt door de overheid uitgekeerd. Het pensioen vormt de tweede pijler, waarbij er onderscheid moet worden gemaakt tussen werknemerspensioen - dat wat u via de pensioenregeling van de werkgever opbouwt - en het pensioen dat u zelf via bijvoorbeeld een lijfrente of banksparen opbouwt.

Moet ik mijn AOW zelf aanvragen?

Ongeveer vijf maanden voor u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het aanvraagformulier voor de AOW. Heeft u zo’n formulier drie maanden voor u deze leeftijd bereikt nog niet ontvangen, dan kunt u het beste zelf contact opnemen met de SVB.

Krijg ik als AOW’er nog vakantiegeld?

Ja, u bouwt via de AOW vakantiegeld op. Op de website van de SVB (www.svb.nl) ziet u hoeveel dat in uw geval precies is.

Ik wil na mijn pensioen (parttime) blijven werken. Kan dat?

Ja, dat kan. U behoudt hierbij het recht op minimumloon en een minimumvakantietoeslag. U bent echter niet meer via de werkgever verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wel heeft u bij ziekte recht op een ziektewetuitkering. Inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Lees meer.

Wat is een eindloonregeling?

De eindloonregeling is een pensioenvoorziening die uitgaat van het laatstverdiende loon.

Wat is een middelloonregeling?

De middelloonregeling is een pensioenvoorziening waarmee pensioen wordt opgebouwd op basis van het salaris van dat jaar. Het reeds opgebouwde pensioen wordt niet aangepast aan een ander salaris. Vaak is er sprake van indexering, zodat de koopkracht intact blijft.

Wat is een beschikbare premieregeling?

De werkgever en - indien afgesproken - de werknemer betalen jaarlijks een pensioenpremie aan de pensioenuitvoerder die dit bedrag bijvoorbeeld belegt of verzekert. Op de pensioendatum wordt van het aldus opgebouwde kapitaal pensioen aangekocht.

Ik wil weten of mijn pensioen straks voldoende is. Kan dat?

Ja, dat kan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u met uw DigiD inloggen en bekijken hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Deze website houdt geen rekening met de door uzelf opgebouwde bedragen via bijvoorbeeld banksparen of lijfrentepolissen. Op de website van het NIBUD kunt u via een rekenmodule nagaan of uw pensioen straks voldoende zal zijn voor een comfortabel leven.

Bronnen: Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl); Belastingdienst.nl; Rijksoverheid.nl; Pensioenkijker.nl, NIBUD.nl; Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl)

Lees ook: wat is de AOW-leeftijd in Europa?

Auteur 
  • Mariska Tjoelker