Werkgevers enthousiast over werkende aow-ers

werken aow arbeidsmarkt
Getty Images

Driekwart van de werkgevers die met AOW'ers werkt, steekt de loftrompet over de gepensioneerde arbeidskrachten. Zij roemen de vaak zeer gespecialiseerde kennis en hun ervaring en motivatie.

Grote organisaties met meer dan 250 werknemers hebben vaker AOW’ers in dienst in vergelijking met middelgrote – en kleine organisaties. Dit komt doordat zij meer te maken krijgen met mensen die de AOW-leeftijd bereiken en door willen werken. Bovendien hebben grote organisaties betere mogelijkheden om AOW’ers mee te laten draaien. 

Doorwerk cao 

Meer dan de helft van de werkgevers heeft ondertussen ervaring met doorwerkende AOW’ers. Dat zijn zowel oud-medewerkers die na hun pensioen opnieuw een dienstverband kregen, maar ook nieuwe werknemers die pas na hun pensioen toetraden. De eersten zijn in de meerderheid. Annet de Lang is hoogleraar Succesvol Ouder worden op het Werk: “De meeste gepensioneerden die doorwerken, doen dat bij de werkgever waar ze ook voor hun pensionering al in dienst waren, al dan niet met een doorwerk cao”. Voor werkgevers zijn AOW-gerechtigde medewerkers relatief goedkoop omdat je als werkgever minder premies hoeft af te dragen. 

Uitzendbureaus zien stijging

Het huidige beleid in Nederland is erop gericht om mensen langer op de arbeidsmarkt te houden. Het effect daarvan is goed merkbaar, want ook steeds meer gepensioneerden werken nog een aantal jaren door. Op hun eigen voorwaarden, dat wél. Wie naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kijkt, ziet dat er in 2022 ruim 12 procent méér 65-plussers aan het werk waren dan in 2013. Bij de uitzendbureaus kijken ze daar niet van op. Neem Uitzendbureau 65plus, daar zien ze een toename van het aantal werkzoekende aow’ers van zo’n twintig procent. Gemiddeld melden zich momenteel zo’n drieduizend mannen en vrouwen per maand aan die graag nog wat willen werken. 

Inhaalslag hoger opgeleiden en vrouwen

Nog steeds zijn de populairste vacatures voor gepensioneerden banen als chauffeur, conciërge, huismeester, receptioniste of administratief medewerkster. Maar ook daar is een kentering te zien. Ten opzicht van 2013 is er een verdubbeling onder het aantal hoger opgeleiden dat doorwerkt, aldus bijzonder hoogleraar Annet de Lange. En ook vrouwen maken een inhaalslag. Bij uitzendbureau 65plus zijn er steeds meer vacatures beschikbaar voor gepensioneerden op hbo-niveau of hoger. Bart Veltman van Uitzendbureau 65plus: “Werkgevers zoeken bewust naar AOW-gerechtigden en zijn er blij mee. Ze weten de voordelen van deze groep.” Hij vindt dat je een uitzendbureau voor senioren het beste kunt vergelijken met een studentenuitzendbureau: “De flexibiliteit is vergelijkbaar. Je hebt vandaag iemand voor drie uur nodig? Dat kunnen wij leveren.” Bijna niemand werkt fulltime. De Lange: “De meeste doorwerkers doen dat voor zo’n 10 a 15 uur per week.”

75 jaar en ouder

De meeste werkgevers (81%) vinden het belangrijk dat er van tevoren duidelijke afspraken worden gemaakt over de duur van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Vooral 66-jarigen hebben nog een vaste baan. Daarentegen is bijna de helft van de 67-jarigen met betaald werk aan de slag als zelfstandige zonder personeel. Eén op de tien doorwerkers is 75 jaar of ouder. Hun aantal nam de laatste jaren flink toe. De helft van deze krasse knarren werkt minder dan twaalf uur per week, aldus het CBS. 

Doorwerkers zijn ook mantelzorgers

Degenen die doorwerken zijn héél actieve mensen, constateert Annet de Lange: “Ze werken niet alleen langer door, maar hebben er ook zorgtaken naast.” Uit een jaarlijks onderzoek van Uitzendbureau 65plus blijkt dat 30 procent van de gepensioneerden met een betaalde baan, ook nog voor anderen zorgt. Met name voor kleinkinderen of als mantelzorger. Bijna de helft van de oudere werknemers met past wekelijks op kleinkinderen jonger dan 12 jaar. Ongeveer een derde zorgt minimaal wekelijks voor een hulpbehoevend familielid. Wel leveren ze in op vrijwilligerswerk. Veel gepensioneerden pakken vrijwilligerswerk op, de doorwerkers doen dat nauwelijks. Doorwerken staat dus vooral vrijwilligerswerk in de weg.

Auteur