Pensioen: levert u in? 6 oplossingen om uw pensioen te redden

Levert u ook in op uw pensioen? Lees dan de volgende tips om de schade te beperken.

Doorwerken

Er zijn nu zo’n 160.000 werkende 65-plussers, dat is drie keer zo veel als tien jaar geleden. Ongeveer de helft van de werkende ouderen werkt meer dan twaalf uur per week. Een extra voordeel van doorwerken na uw pensionering is dat u over de eerste €33.555 aan inkomen (het totaal van AOW, aanvullend pensioen en eventueel inkomen uit werk) aanzienlijk minder inkomstenbelasting gaat betalen. Over dit bedrag betaalt een AOW-gerechtigde ongeveer €5000 minder belasting dan een niet-AOW’er.

Pensioen uitstellen

Als u langer doorwerkt en uw pensioen later laat ingaan, krijgt u een hoger pensioen. Reken per uitgesteld jaar op ongeveer 8 procent meer pensioen. Dus wie op zijn 68ste met pensioen gaat, krijgt een kwart meer pensioen. Bij veel pensioenfondsen kunt u ook kiezen voor een combinatie van deeltijdwerk en deeltijdpen­sioen. U kunt zelfs de ingangs­datum van de AOW uitstellen. Per uitgesteld jaar krijgt u dan maandelijks 6,5 procent meer AOW.

Partnerpensioen uitruilen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen. Vaak kunt u ervoor kiezen om op de pensioendatum het partnerpensioen om te zetten in een hoger eigen pensioen (dat kan alleen als het partnerpensioen ook echt is opgebouwd; een zogeheten partnerpensioen op risicobasis kunt u niet uitruilen). Het pensioen valt dan, afhankelijk van het pensioenfonds, 10 tot 20 procent hoger uit. Zo’n uitruil is alleen raadzaam als uw partner een behoorlijk eigen aanvullend pensioen of andere inkomsten heeft. Als u afziet van het partnerpensioen, moet uw partner een verklaring medeondertekenen.

Hoog-laagpensioen

U kunt uw pensioen – tijdelijk – verhogen door te kiezen voor een hoog-laagpensioen. Dan krijgt u in de eerste pensioenjaren een hoger pensioen en daarna juist een lager pensioen. Of omgekeerd. De verhouding hoog-laag mag niet buiten de bandbreedte 100:75 vallen. Een hoog-laagpensioen is aantrekkelijk als u denkt in de periode direct na uw pensionering tijdelijk meer geld uit te geven, bijvoorbeeld omdat u meer wilt gaan reizen. Of als u vervroegd met pensioen wilt gaan; u kunt dan de periode voor uw AOW overbruggen. Houd er rekening mee dat u door het tijdelijke hogere pensioen in een hogere belastingschaal terecht kunt komen.

Fiscaalgunstig sparen

Als u nog geld verdient, kunt u extra kapitaal opbouwen. Als u momenteel geen pensioen (meer) bij een pensioenfonds opbouwt, kan dat fiscaalvriendelijk met banksparen of een lijfrenteverzekering. Anders kunt u altijd nog ‘gewoon’ sparen of beleggen. Dan betaalt u mogelijk wel vermogensbelasting.

Actievoeren

Een aantal bedrijven heeft de afgelopen jaren extra geld in de kassen van de pensioenfondsen gestort. Het kan lonen om, bij voorkeur via een vereniging van gepensioneerden, de druk op uw (vroegere) werkgever te verhogen.

Trefwoorden: