AOW-toeslag voor jongere partner stopt in 2015

AOW krijgt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner die nog geen 65 is. Deze partnertoeslag is behoorlijk hoog, maar verdwijnt in 2015. Dat laat een flink gat achter.

De AOW-partnertoeslag wordt betaald aan AOW’ers met een partner die zelf nog geen recht heeft op AOW. Wie maximale toeslag ontvangt, ziet zijn AOW voor gehuwden (50% van het mimumumloon) verdubeld worden.

De partnertoeslag is bedoeld om kostwinners in staat te stellen om na hun pensioen ook hun partner te kunnen blijven onderhouden. Nu mannen en vrouwen steeds vaker een eigen baan hebben, schaft de overheid dit systeem af.

Slecht een op drie mensen die hiermee te maken weet hiervan, blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken. Toch zijn de gevolgen van afschaffing groot.

Hoe hoog is de partnertoeslag?

De maximale partnertoeslag is gelijk aan de AOW voor een gehuwde, namelijk 50% van het minimumloon. Als uw partner de maximale toeslag ontvangt, hebt u samen dus het minimumloon. Momenteel is de maximale toeslag 686,78 euro per maand (2009)

Uitkeringen (WW, VUT) worden volledig op de partnertoeslag gekort. Voor een parter met een uitkering van meer dan 686,78, krijgt u dus geen partnertoeslag meer.

Inkomen uit arbeid wordt gedeeltelijk gekort: er is een vrijstelling van 15 % van bruto minimumloon (dat komt in 2009 neer op € 207,18 per maand) Vervolgens wordt van het inkomen boven die vrijstelling tweederde deel afgetrokken van de toeslag. Dit houdt in dat u vanaf ongeveer 1200 euro per maand inkomen van uw partner, geen partnertoeslag meer krijgt. Vermogen doet niet terzake voor de partnertoeslag.

Zodra de jongere partner ook 65 wordt, krijgt hij of zij ook AOW voor gehuwden. De partnertoeslag vervalt dan. De AOW voor gehuwden is gelijk aan de partnertoeslag, maar wordt niet gekort voor eventueel ander inkomen. De partnertoeslag wordt wel gekort voor jaren dat de jongere partner buiten Nederland gewoond of gewerkt heeft, net als in de AOW voor de AOW-gerechtigde.

In 2015 65? Géén toeslag meer

Als u op of na 1 januari 2015 65 wordt, dan krijgt u géén partnertoeslag AOW meer. Dikke pech dus voor iedereen die na 1 januari 1950 is geboren. Diegenen lopen in het ergste geval bijna 700 euro bruto per maand mis.

In 2015 gaan 68.000 mensen met pensioen zonder recht op partnertoeslag. Volgens het SVB lopen in 2020 273.000 mensen de toeslag mis, terwijl ze die volgens de oude regels wel zouden krijgen Dat is 14% van alle 65-plussers.

Degenen die al voor 1 januari 2015 recht hadden op toeslag, houden die gewoon.

De toeslag wordt afgeschaft, omdat de overheid die ouderwets vindt, en om vrouwen aan het werk te krijgen. De toeslag is nog gebaseerd op het idee dat de man kostwinner is, maar vrouwen worden tegenwoordig steeds meer geacht een eigen inkomen te hebben. Het verdwijnen van de toeslag stimuleert vrouwen om zelf werk te zoeken, ook als hun man al AOW heeft. Tot slot is het natuurlijk een mooie bezuiniging voor de overheid.

Tot de afschaffing is al in 1996 besloten. U hebt nog ruim de tijd om u voor te bereiden. In 2015 verwacht de overheid dat 75 % van alle samenwonenden tweeverdieners zijn.

Hoe moet ik dit opvangen?

Allereerst moet u kijken of u inderdaad een financieel probleem hebt na 65ste, als u de partnertoeslag misloopt. Als u bijvoorbeeld een redelijk aanvullende pensioen hebt, dan is er misschien geen probleem. Hoeveel u ongeveer gaat krijgen, kunt u uitrekenen met de rekenmodule op de website van voorlichtingsinstantie Pensioenkijker. Wellicht hebt u ook nog lijfrentepolissen lopen. En kijkt u ook naar uw uitgaven: die kunnen dalen rond uw pensioendatum, doordat bijvoorbeeld de kinderen op zichzelf gaan wonen of het huis afbetaald is.

Bedenk ook dat het probleem kleiner is naarmate een leeftijdsverschil tussen u en uw partnerkleiner is. Zodra de jongere partner ook de 65 bereikt, krijgt hij of zij gewoon zijn eigen AOW, en is het probleem opgelost.

Verwacht u een gat, dan zijn er verschillende dingen die u kunt doen.

De oplossing waar de overheid op hoopt, is dat de jongere partner een baan zoekt. Het is natuurlijk niet eenvoudig om die te vinden voor een oudere. Als de ene partner 65 wordt, zal de ander vaak al wel in de 60 zijn. Daarom is het zaak werk te zoeken nu u nog jong bent, wat u dan als jongere partner kunt voortzetten tot uw 65ste.

Als u daar geen zin in hebt, dan zult u moeten sparen. Via een spaarrekening of beleggingen, een extra lijfrente. Als u door de regeling terugvalt onder het minimum, dan kunt u een beroep doen op een bijstandsregeling van de gemeente.

Aanvullend pensioen en de partnertoeslag

Houdt u bedrijfspensioen rekening met het wegvallen van de toeslag? Uw bedrijfspensioen zou later samen met uw AOW een pensioen van 70% van uw laatste loon moeten vormen. De vraag met wélke AOW uw pensioenfonds rekening houdt voor de toekomst.

Sommige regelingen zorgen ervoor dat ze de AOW van u en uw partner sámen aanvullen tot 70 procent. Deze regelingen zijn nog min of meer gebaseerd op het kostwinnaarsmodel. Met deze regelingen hebt u dus een AOW-partnertoeslaggat. Ongeveer 45.000 mensen hebben nog zo’n regeling; de groep wordt wel steeds kleiner.

Andere regelingen gaan ervan uit, dat ze alleen uw eigen AOW voor gehuwden, of de AOW alleenstaanden mogen incalculeren. Deze regelingen kosten uiteraard meer premie. Grote pensioenfondsen zoals ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn bieden ze aan, maar andere pensioenfondsen ook. Ze zijn doorgaans pas later ingevoerd, wat betekent dat u in het begin van uw werkzame leven toch nog volgens het oude systeem pensioen hebt opgebouwd.

Hoe het precies bij uw pensioenregeling zit, kunt u het beste navragen bij uw pensioenuitvoerder. Om uit te rekenen hoeveel pensioen u precies krijgt, kunt u ook de rekenmodule op de website van voorlichtingsinstantie Pensioenkijker gebruiken. U moet hiervoor uw pensioenoverzichten bij de hand hebben.

Overlijden en de partnertoeslag

Bent u de jongere partner van iemand die partnertoeslag ontving, maar is die persoon overleden?

Dan krijgt u een maand AOW belastingvrij als nabestaandenuitkering, zonder toeslag, maar met vakantietoeslag over die maand. Daarna belandt u helaas in de bijstand, tenzij u zelf geboren bent voor 1 januari 1950. Dan krijgt u een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet). Daarnaast krijgt u ANW als er een kind van onder de 18 bij u inwoont of u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

De hoogte van de Anw-uitkering is bruto 1071,60 euro. Inkomen uit uitkeringen wordt gekort op de Anw, evenals inkomen uit arbeid, maar dat laatste slechts gedeeltelijk.

Bent u van na 1950, dan krijgt u dus geen enkele uitkering, behalve de bijstand. De ANW geldt niet voor u, en u bent in het zogenaamde ANW-hiaat gevallen. Mogelijk dekte de pensioenregeling van uw overleden echtgenoot dit. Anders is het verstandig u tegen het overlijden van uw partner te verzekeren met een lijfrente of extra spaargeld.

2 Comments

Door miranda kamphuis (niet gecontroleerd) op wo, 9-10-2019 - 03:14

Dat kan ik goed begrijpen.
Om te kunnen werken moet je eerst een redelijke gezondheid hebben
Ouder worden betekent niet altijd dat je verlicht wordt van je lichamelijke klachten. Ook al voeren ze die werkwet in voor vrouwen

Door Rob Fluit (niet gecontroleerd) op wo, 11-9-2019 - 16:57

U schrijft dat wanneer mijn vrouw 65 wordt krijg zij ook haar aow , was het maar zo dit is al lang niet meer dat is verhoogd naar 67 en 4 maaanden ! Het is momenteel armoede om alles te kunnen betalen wordt ons onmogenlijk gemaakt , met deze stomme regeling , we zijn allebei ziekelijk en betalen veel aan medicijnen daar wordt door de regering geen rekening mee gehouden , het wordt tijd dat er is iemand opstaat en zeg deze regeling moet vd baan !