De AOW neemt iets toe

De AOW neemt vanaf 1 juli weer iets toe, maar de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen daalt juist weer iets.

Een gehuwde ontvangt vanaf 1 juli dit jaar iets meer dan drie euro AOW extra. Een alleenstaande gaat er begin volgende maand € 5,58 op vooruit. De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen gaat juist maandelijks €0,47 omlaag naar €25,12. Het gevolg is dat een alleenstaande vanaf 1 juli aanstaande maandelijks in totaal €1104,95 bruto gaat ontvangen en een gehuwde €762,88.

Heeft één van de partners al AOW en ontvangt deze een volledige partnertoeslag-AOW voor de jongere partner, dan ontvangt de oudste partner €1500,64 bruto AOW.