Hoe zit het nou ook al weer? De AOW en de partnertoeslag

De Algemene ouderdomswet (AOW) regelt dat iedereen vanaf een bepaalde leeftijd recht heeft op een basisinkomen: het AOW-pensioen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast sparen de meeste werkenden via hun werkgever voor een aanvullend pensioen.

Als u getrouwd bent of samenwoont, is het AOW-pensioen € 762,88 bruto per maand. Als uw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt, krijgt hij of zij ook een AOW-pensioen. Samen heeft u dan € 1.525,76 bruto per maand. Woont u alleen, dan ontvangt u € 1.104,95 bruto per maand.

Partnertoeslag verdwijnt
Heeft u een jongere partner die geen of weinig eigen inkomen heeft? Dan heeft u nu nog vaak recht op een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. Dit bedrag heet de partnertoeslag. Deze toeslag verdwijnt echter per 2015. Dit geldt voor mensen die geboren zijn in 1950 of later en dan voor het eerst hun AOW-pensioen krijgen. Totdat uw jongere partner ook AOW krijgt, heeft u flink minder inkomen. Om deze periode te overbruggen, moet u misschien geld opzij leggen.

Verschil met partnerpensioen
Een partnertoeslag is iets anders dan een partnerpensioen. Een partnerpensioen is een uitkering voor de partner bij overlijden van een werknemer. Een partnerpensioen is vaak geregeld in het aanvullende pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt. Een partnertoeslag is een extra bedrag bovenop uw AOW.

De AOW-leeftijd gaat omhoog
De kosten voor de AOW lopen de komende jaren hoog op. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen. Nu staan er tegenover elke AOW’er vier werkenden. In 2040 is dat gedaald tot twee werkenden. Veel minder mensen moeten dan de uitgaven voor de AOW opbrengen. Daarom gaat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog. Het kabinet wil de AOW-leeftijd bovendien sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.rijksoverheid.nl/aow

Meer weten?
Meer informatie over het afschaffen van de AOW-partnertoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl/partnertoeslag

1 Reactie

Door Wim (niet gecontroleerd) op ma, 6-1-2020 - 16:41

Ik woon in Letland (EU) ben in 2012 gehuwd met een jongere partner die, nagenoeg, geen inkomen heeft. Ik voldoe aan de voorwaarden voor partnertoeslag op mijn AOW. Deze toeslag wordt echter al karen gekort (58%), omdat mijn partner geen AOW opbouwt zegt de SVB. Deze eis van AOW opbouw van de partner vind ik nergens. Is die korting terecht?