Ik kan moeilijk rondkomen van mijn AOW-pensioen

Ik kan moeilijk rondkomen van mijn AOW-pensioen, heb ik recht op iets extra?

Misschien wel. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente geeft in bepaalde gevallen bijzondere bijstand. Dat is nodig wanneer iemand een minimuminkomen heeft en daarvan noodzakelijke kosten niet kan betalen. Dat kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor een bril of gehoorapparaat, maar ook voor thuiszorg. Meestal is het noodzakelijk om aan te tonen dat u deze kosten ook daadwerkelijk maakt. Maar sommige gemeenten geven bijzondere bijstand aan een hele categorie inwoners, zoals 65-plussers of chronisch zieken. De gemeenten Amstelveen, Slochteren en Zoetermeer bijvoorbeeld kennen een dergelijke categoriale uitkering. Veel gemeenten bieden een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan een groep inwoners aan. Dat scheelt ook aanzienlijk in de kosten.

Hebt u vroeger in het buitenland gewoond en ontvangt u daardoor nu een onvolledig AOW-pensioen en heeft u daarnaast geen of weinig ander inkomen? Dan kunt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Deze voorziening vult uw AOW-uitkering aan tot het minimuminkomen. De AIO kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De voorziening is alleen bedoeld voor mensen die minder dan het minimum ontvangen. In 2011 is het minimum voor alleenstaanden €957 netto per maand zonder vakantie uitkering en voor paren €1318. Om voor een AIO in aanmerking te komen, mag u niet meer dan €5555 aan eigen vermogen hebben, zoals spaargeld, een caravan, sieraden en kunst. Een eigen huis hoeft geen belemmering te zijn. U kunt bij de SVB navragen hoe dat in uw geval uitpakt.


Ten slotte is het verstandig na te gaan of u recht hebt op zorg- en of huurtoeslag. En wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Verder hebben talloze gemeenten regelingen om minima te helpen. Ze bieden bijvoorbeeld een stadspas aan, die korting geeft op sportieve en culturele activiteiten. Sommige gemeenten geven zelfs een vergoeding voor een telefoon- of internetabonnement. Vraag de mogelijkheden na bij uw gemeente.

Bron(nen):
  • GeldenRecht

3 Comments

Door Anton P Staal (niet gecontroleerd) op ma, 26-9-2016 - 08:30

Nu ik kan heel moeilijk rondkomen van mijn A.O.W. en heb herhaaldelijk geprobeerd om via de gemeente daar een aanvulling op te krijgen heb een nieuwe bril nodig want die van mij is nu 11 jaar en flink beschadigt. Ik vroeg om geld te lenen en wil dat terug betalen met 100 euro per maand dus wil het niet krijgen maar ze weigeren om mij te helpen. Zonder reden van opgaven. Ik voel mij gediscrimineerd. En sorry hoor maar de asielzoekers krijgen wel alles zonder een cent terug te hoeven betalen.

Door harr (niet gecontroleerd) op do, 27-2-2014 - 15:55

org en huurtoeslag wordt ook minder. Alle regelingen die de minima zou kunnen gebruiken wordt door deze regering wegbezuinigd zodat er te weing geld voor deze dingen overblijft. Fijn om meer binnen te zitten en af en toe een boodschapje halen en nergens dadelijk meer komen leuk voor uit zicht.

Door harr (niet gecontroleerd) op do, 27-2-2014 - 15:34

Wie dit allemaal bij elkaar opteld wordt behoorlijk gekort in zijn koopkracht.Geen AOWpartnertoeslag maakt een GROOT verschil uit. 2,5 miljoen Nederlanders krijgen geen tegemoetkoming in de koopkracht meer.

Het lijkt wel of de politiek vergeten is dat ook wie AOW gerechtigd is stemrecht heeft.