Meer rechten voor werkende AOW’er

Niet zomaar een ontslag na het behalen van AOW-leeftijd

Vandaag bespreekt het kabinet de nieuwe wet Werken na AOW-leeftijd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2016 ingaan en regelt de arbeidsrechten van werkende AOW’ers.

Nu nog krijgt een werknemer die AOW gaat ontvangen automatisch ontslag. In de nieuwe wet Werken na AOW-leeftijd is dat afgelopen. Als de nieuwe wet ingaat, moeten de werknemer en werkgever samen in gesprek gaan over werken na de AOW-leeftijd.

Wil de werknemer door, maar de werkgever niet, dan moet de werkgever ontslag aanvragen. De AOW-gerechtigde werknemer en werkgever kunnen besluiten dat er een vast contract komt of een tijdelijke contract. De werknemer heeft bovendien in de nieuwe wet recht op het minimumloon.

Doorbetaling ziekte

De nieuwe wet regelt ook de doorbetaling bij ziekte . Die is op dit moment maximaal twee jaar. Met de invoering van de nieuwe wet wordt dat maximaal zes weken. De werkgever moet ook bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer meewerken aan het reïntegratieplan.

Werkende AOW'ers

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkten er van de ruim drie miljoen AOW-gerechtigden dit voorjaar 110.000 personen. Van hen is tweederde zelfstandige en een derde in loondienst. Bovendien zijn het voornamelijk mannen die doorwerken (80 procent).

Vakbonden zijn niet enthousiast

De vakbonden zijn niet erg enthousiast over de nieuwe wet en spreken van verdringen van werk voor jongeren. Voor AOW-gerechtigde werknemers betalen werkgevers minder premies en belastingen. Bovendien hoeven de oudere werknemers minder lang door betaald te worden bij ziekte.

Bron(nen):
Trefwoorden: