Met een gekorte AOW samenwonen

Vraag van de week

Mijn vriend en ik hebben beiden een periode in het buitenland gewoond en worden daarom gekort op onze AOW. Dat vinden we beiden logisch en redelijk, maar als we gaan samenwonen krijgen we dan nog minder AOW?

Ja, de korting op uw AOW is er omdat u een aantal jaren buiten de grenzen van Europees Nederland hebt gewoond. Woonde u wel in Nederland, dan bouwde u van uw 15de  ieder jaar 2 procent AOW-recht op. Nu is dat vanaf de leeftijd die geldt 50 jaar voor de eerste AOW. Met 18 jaar in het buitenland mist u dus 36% AOW-opbouw. Dit percentage wordt nu gekort op uw alleenstaande-AOW. Gaat u samenwonen, dan wordt dit percentage in mindering gebracht op uw gehuwden-AOW. Nu ontvangt u 64% van € 1112 is € 711, dadelijk 64 procent van € 758 dat is € 485 per maand exclusief vakantiegeld.

Hebben uw vriend en u samen minder inkomen dan een volledige AOW, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aanvulling vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Voor de AIO gelden de regels van de bijstand, u mag dan samen niet meer spaargeld hebben dan € 11.840 (alleenstaanden € 5.920), schulden mag u in mindering brengen op uw spaargeld. Hebt u een eigen woning met meer overwaarde dan € 49.900 dan krijgt u geen aanvulling van uw inkomen uit de AIO.

Samenwonen heeft dus gevolgen voor uw inkomen, wellicht dat het hebben van minder vaste lasten (huur, gas, water en licht en dergelijke) het lagere inkomen compenseert.

Nico van Scheijndel geeft al 20 jaar lang or financieel, juridisch advies aan ouderen onder andere voor de Plustelefoon. Daarnaast wikkelt hij via Akto.nu, uw erfcoach en meer, nalatenschappen af.

4 Comments

Door Helene (niet gecontroleerd) op ma, 30-5-2016 - 11:34

wonen op 1 locatie door meer dan 1 persoon (in de 'volksmond' (belasting) samenwonen)ongeacht de relatie verhouding zou goedkoper zijn aan vaste lasten
gebruik is een'waarheids mythe' die onrechtvaardig ooit
in het belastingstelsel stelsel en daarmee ook in de rechtmatige uitkeringen als pensioen/bijstand wordt toegepast.
Volkomen onrechtvaardig en enorm anti samenlevend effect op de maatschappij in Nederland bovendien het volk tot stiekem en geniepig provoceert,immers als men de'spelregels' slim en handig weet te omzeilen... (het kat en muis...)en het'anoniem klik' mentaliteit en'vriendjes politiek' diensten uitwisselen.
Maar de werkelijke burger die probeert naar eer en geweten vol verantwoordelijkheid in de samenleving (maatschappij dus)zijn/haar steentje bij te dragen in de
hulp aanbod naar medeburger(veelal directe relaties als familie of jarenlange goede buur)moeten altijd weer het onderspit delven.
Want deze groep burgers worden in die waarheids mythe dwangbuis GEPERST..!
Immers voedsel bereiding voor meer dan een persoon
verbruikt meer energie.
Water verbruik voor sanitair door meer dan een persoon
is hoger,enz..
Maar om van die budget vermindering door die'waarheids mythe' rond te komen wordt deze burger in zijn /haar mensen rechten behoorlijk geschonden,
tot wel 3e wereld niveau in een zo welvarend Nederland.

dwangbuis GEPERST..

Door ruud (niet gecontroleerd) op wo, 18-5-2016 - 15:08

De opbouw per jaar AOW is/wordt aangepast van 15 tot 65 naar 17 tot 67.

Door Chris Hagen (niet gecontroleerd) op di, 17-5-2016 - 16:32

En de regeling van 18 jaar van het het andere land ook blijven ontvangen?

Door Haroldo24@hotma... (niet gecontroleerd) op di, 17-5-2016 - 14:01

Die 2% korting is natuurlijk duidelijk als je in het buitenland woont. Ik woon straks 12 jaar in Colombia, hetgeen een korting is van 24%. Mijn aanvullende vraag is: wat als je in een land woont waar geen verdrag mee is. Je krijgt dan een 'boete/korting' van maximaal 50% van het minimumloon. Ik ben benieuwd naar de berekening. Is het dan a) 50% van de AOW - uitkering of b) (AOW-uitkering -24%) * 50%

In geval a) heb je dan eigenlijk met die 12 jaar geen 'last' van je korting omdat je toch al daar dik onder zit door de 50%-regeling.

In geval b) wordt je eigenlijk dubbel gekort.

Heeft iemand hier een antwoord op?