Pensioen en AOW: van toen tot nu

Hét bewijs dat vroeger niet alles beter was (maar soms toch weer wel).

Vroeger werkte je tot je er bij neerviel. Alleen als je geluk had, waren er familieleden die voor je zorgde als je echt niet meer kon werken. Dat is gelukkig helemaal veranderd. Een overzicht van de geschiedenis van pensioen en AOW.

 • 1845 Oprichting van het allereerste pensioenfonds: het fonds van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Een jaar later wordt het burgerlijk pensioen voor ambtenaren per wet geregeld. Werknemers en werkgevers betalen de pensioenpremies.
 • 1947 De Noodwet Ouderdomsvoorziening (de Noodwet van Drees) voor de allerarmste ouderen.
 • 1957 Invoering van de Algemene Ouderdomswet. Iedere 65-plusser krijgt een basisuitkering. De overheid betaalt (via de AOW-premie die de burgers betalen).
 • 1960 Ondanks de AOW was de helft van de gesteunden bij de gemeentelijke sociale dienst bejaard.
 • 1964 In 1964 besloot het kabinet de AOW gelijk te stellen aan het sociaal minimum. De welvaart steeg en ook degenen met een uitkering konden daarvan meeprofiteren.
 • 1974 De AOW werd gekoppeld aan het minimumloon en daarmee welvaartsvast.
 • 1977 De eerste werknemers gaan met VUT: vrijwillig vervroegd uittreden. De VUT moet de grote jeugdwerkloosheid tegengaan. De overheid betaalt via belastingvoordelen flink mee. In de jaren die volgen vergeten Nederlanders massaal dat dit een tijdelijke regeling is. Vervroegd stoppen lijkt een verworven recht te zijn.
 • 1984 In de jaren tachtig moest er worden bezuinigd vanwege de verslechtering van de economie. Uitkeringen gingen minder stijgen dan de lonen. In 1984 daalde de AOW mee met het sociaal minimum; dat zorgde voor veel protest.
 • 1985 Vrouwen kregen zelfstandig recht op een AOW-uitkering.
 • 1987 De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden wordt ingevoerd.
 • 1997 De VUT wordt door de vergrijzende bevolking te duur. In veel CAO’s komen nu flexibeler (pre)pensioenregelingen, waarvoor mensen zelf sparen. De last die drukt op de nog werkende collega’s neemt hierdoor af.
 • 2004 Het kabinet besluit de belastingvoordelen van VUT en prepensioen vanaf 2006 af te schaffen. Er komt een overgangsregeling voor mensen die op 31 december 2005 55 jaar of ouder zijn.
 • 2006 In de verkiezingscampagne pleiten enkele politici voorzichtig voor fiscalisering van de AOW (waardoor ‘rijke’ AOW’ers gaan meebetalen aan de AOW) en voor verhoging van de AOW-leeftijd.
Bron(nen):
 • Plus Pensioengids
Trefwoorden: