‘Plan specifieke AOW van Jan Latten is alleen bedoeld om te bezuinigen’

De meeste 50-plussers zijn het niet eens met het AOW-plan van demograaf Jan Latten dat vrouwen later met pensioen moeten dan mannen. Dat blijkt uit onze wekelijkse stelling onder ruim 1.200 mensen.

De voormalig hoofddemograaf van het CBS motiveerde zijn AOW-plan met statistieken over de levensverwachting. Daaruit zou blijken dat vrouwen langer leven en dus langer van hun AOW kunnen genieten dan mannen.

De AOW-leeftijd zo vastgesteld dat men gemiddeld 18,5 jaar van het pensioen en de AOW kan genieten. Vanuit deze gedachtegang is demograaf Latten van mening dat de huidige regeling mannen benadeelt, omdat zij minder lang leven dan vrouwen. Latten wil daarom een AOW die specifieker kijkt naar onder andere levensverwachting.

Een grote meerderheid (87 procent) van de 50-plussers vindt dit onzin: het plan zou alleen bedoeld zijn om wat extra te bezuinigen. Verschillende tegenstanders van het plan vinden de redenatie helemaal verkeerd. ‘We zullen pas achteraf weten of hun prognoses uitkomen, het enige dat het CBS echt weet, is de data uit het verleden.’

Ook halen tegenstanders regelmatig het recht op gelijke behandeling aan om een specifiekere AOW te ontkrachten. De meest gehoorde reactie is echter het feit dat veel mensen – zowel mannen als vrouwen – vinden dat vrouwen juist veel harder werken, omdat zij ook het meeste in het huishouden doen en de meeste zorg aan de kinderen hebben. Vrouwen zouden daarom juist eerder met pensioen moeten kunnen.

Slechts een kleine groep (13 procent) vindt dat een specifiekere AOW een goed plan is. Een van de voorstanders wil dan echter wel een gewijzigd plan zien: vrouwen niet later met pensioen, maar mannen eerder. Dit omdat mannen doorgaans zwaarder werk doen.