Stelling: de AOW moet inkomensafhankelijk worden

Het wordt door de vergrijzing steeds moeilijker om de AOW betaalbaar te houden. Econoom Sweder van Wijnbergen komt nu met een voorstel om dit toch te realiseren.

Net als de zorgpolis

Hij pleit ervoor om de AOW inkomensafhankelijk te maken. Alleen mensen die het financieel moeilijk hebben, moeten volgens hem in aanmerking komen voor een AOW-uitkering. De econoom vergelijkt het zelf met de zorgpolis, die ook alleen uitkeert aan mensen die ziek zijn. Nu heeft iedereen recht op AOW als de AOW-leeftijd is bereikt (bekijk hier de bedragen in 2017).

Scholing

Op die manier blijft de AOW volgens Van Wijnbergen betaalbaar. De overheid kan volgens hem beter investeren in training en scholing van werknemers boven de 45 jaar, zodat zij langer aan het werk blijven en ook weer sneller een baan vinden. Zo worden er kosten voor de WW en bijstand bespaard.

De FNV ziet niets in het plan, ouderenbond ANBO gaat nog in overleg.

Wat vindt u?

Bent u het met de econoom eens om de AOW inkomensafhankelijk te maken, of moet die algemeen beschikbaar blijven? Stem eens of oneens en laat daaronder een reactie achter.

225 Comments

Door w van keulen (niet gecontroleerd) op za, 17-8-2019 - 10:26

DE AOW is allang inkomensafhankelijk. Voor iemand met ander inkomen, zoals een opgebouwd pensioen, komt de AOW bovenop dat pensioen en wordt dan belast net het hogere tarief. Op die manier kan zomaar 40% tot 52% over de AOW worden geheven.

Door Janna Hakkers (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 17:29

Is een basisinkomen waar we lang genoeg voor betaald hebben. Laten ze maar wat doen aan de pensioenopbouw hoge inkomens. Daar mag wel een plafond

Door Henk Piening (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 16:42

Je hele leven AOW-premie betaald, evenzo pensioenpremie. Nu het op betlen VN de andere kant aankomt, de hakken in het zand zetten? Mooi niet dus.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 13:39

Dat geloof ik niet. AOW is toch nog niet inkomensafhankelijk? Er zal een andere reden zijn waarom gekort wordt.

Door Andrea (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 13:37

Als het goed is, heb je als oudere geen hypotheek meer.
Zorg krijgt iedereen.
Als het niet anders is dan zou het huis verkocht kunnen worden zodat er geld vrij komt.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 13:28

Precies wat ik denk. In dit land word je gestraft als je voor jezelf zorgt/ kan zorgen. Werken, sparen etc. wordt ontmoedigd. Je kan beter niet naar school gaan, niet gaan werken, niet sparen...dan hoef je je hele leven alleen maar je hand op te houden ten koste van je werkende medemens.We worden, zijn al,een land van handophouders met steeds meer onontwikkelde mensen. Het niveau daalt
drastisch.

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op vr, 23-11-2018 - 13:19

Beste Herman, iedereen heeft recht op AOW. Waar wil je de grens trekken? Mensen buitensluiten is niet rechtvaardig.
Of moet iedereen die in zijn leven hard heeft gewerkt en goed voor zichzelf heeft gezorgd afzien van AOW?
Dus alleen degenen die niet voor zichzelf hebben gezorgd of dat niet konden voor AOW in aanmerking laten komen, zodat ze kunnen doorgaan met hand ophouden?
De AOW is voor iedereen en laat dat zo blijven willen we de kloof en onvrede in dit land niet nog groter maken.

Door FA Verasdonck (niet gecontroleerd) op do, 22-11-2018 - 17:26

Gedurende al mijn werkjaren voor de AOw betaald. Dit basisinkomen voor iedereen moet blijven

Door De Graaf (niet gecontroleerd) op do, 22-11-2018 - 15:30

IN het begin van min loopbaan was er geen AOW. LAter werd door Het ABP de AOW geintregeerd in het pensioen en werd met de hoogte van het pensioen rekening gehouden met gelijktijdige verkrijging van de AOW. VOor de AOW werd dus apart betaald, Naast de pensioen premie. DE solidarieteit zit in de premiebetaling. LAge inkomens betalen minder AOW premie dande hogere inkomens maar de AOW uitkering is voor iedereen hetzelfde. Van hoge inkomens ,een van het inkomen afhankelijke
premie eisen en geen AOW betalen, is zeer onrechtvaardig. Dit neigt naar volksverlakkerij.

Door Willem (niet gecontroleerd) op wo, 21-11-2018 - 02:10

De AOW is de eerste pijler en op basis hiervan wordt ook de franchise in het pensioen vastgesteld. Dan zou dus de franchise moeten worden afgeschaft. Dit is volkomen onhaalbaar. Een heel slecht plan.