Wie betaalt de AOW?

Diep geschokt was ik toen mijn kinderen onafhankelijk van elkaar beweerden dat zij onze AOW betalen. Sinds eind jaren vijftig wordt er AOW-premie ingehouden op ons salaris. Bij de invoering voelde je dat in je portemonnee. We hebben dus ruim 40 jaar voor onze AOW betaald. Kunt u hier aandacht aan besteden?

Hoe vreemd het misschien ook klinkt: uw kinderen hebben gelijk. De AOW wordt via een omslagstelsel gefinancierd. Dat betekent dat de AOW-premie die de afgelopen jaren van uw salaris is ingehouden, werd gebruikt voor de AOW van de 65-plussers van toen. De huidige werkenden betalen AOW-premie waarmee de AOW voor de huidige gepensioneerden wordt gefinancierd. De AOW die uw kinderen ontvangen na hun pensionering, moet worden opgebracht door de mensen die dan werken. Er wordt bij de AOW op geen enkele wijze een spaarpotje opgebouwd. Sinds tien jaar geldt er een maximum voor de AOW-premie. De uitkeringen aan AOW zijn hoger dan de inkomsten. Dit verschil wordt betaald via de belasting. In de toekomst zal dat verschil groter worden.