Mag mijn kleinkind mee het stemhokje in?

… en nog 5 prangende vragen over de verkiezingen

In coronatijd zien de verkiezingen er anders uit dan in normale tijden. PlusOnline geeft u daarom antwoord op de meest gestelde vragen in coronaverkiezingstijd.

Mag mijn kleinkind mee het stemhokje in?
Nee, in principe mag uw kind of kleinkind niet met u mee het stemhokje in. Vanwege het stemgeheim mag er altijd maar één persoon in het stemhokje zijn, zodat niemand uw stemgedrag kan beïnvloeden. Tegelijkertijd is het zo dat van een kind van ongeveer drie jaar weinig beïnvloeding te verwachten valt. Gaat het dus om kleine kinderen, dan is het meestal geen probleem. Wel moet u eerst toestemming vragen aan de voorzitter van het stembureau.

Wordt het rode stempotlood na elk gebruik ontsmet?
Het rode stempotlood wordt na elk gebruik gereinigd, zo heeft de Rijksoverheid bepaald. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen iedere kiezer een eigen stempotlood te geven. In dat geval mag u het stempotlood na het stemmen mee naar huis nemen. De tafels in de stemhokjes en alle andere oppervlakken die mensen aanraken, worden in ieder geval elk half uur schoongemaakt.

Wat zijn de openingstijden van de stemlokalen op maandag 15 en dinsdag 16 maart?
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart aanstaande gaan de stembureaus open om 07.30 uur en sluiten ze om 21.00 uur. Deze openingstijden gelden ook voor woensdag 17 maart, de officiële verkiezingsdag. Mocht de avondklok tijdens de verkiezingen nog gelden, dan hoeven kiezers en stembureauleden zich daar niet aan te houden.
Welk stembureau uw gemeente op de extra verkiezingsdagen opent, leest u op de website van uw gemeente of op de website Waar is mijn Stemlokaal. De extra dagen zijn vooral bedoeld voor risicogroepen. Valt u niet binnen een risicogroep, maar bent u er zelf niet gerust op? Dan mag u ook gewoon op maandag of dinsdag gaan stemmen.

Ik wil niet dat de stembureaumedewerker mijn identiteitsbewijs aanraakt. Hoe moet ik mij nu identificeren?
De leden van het stembureau aan wie u uw stempas geeft, uw ID-bewijs laat zien en van wie u uw stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een doorzichtig kuchscherm. U identificeert zich door uw ID-bewijs voor dat kuchscherm te houden. Overigens dragen alle leden van het stembureau een mondkapje en zo nodig wegwerphandschoenen.

Worden er op maandag 15 en dinsdag 16 maart nog peilingen gepubliceerd?
Op dinsdag 16 maart worden er in de loop van de middag nog peilingen gepubliceerd. Dat zullen echter reguliere peilingen zijn – peilingen dus die aangeven wat de kiezers dénken te gaan stemmen. De eerste exitpoll – de peiling van het daadwerkelijke stemgedrag van de kiezers – zal pas op woensdagavond 17 maart verschijnen, na het sluiten van de stembussen. De peilbureaus hebben wel gezegd dat de laatste reguliere peilingen mogelijkerwijs ook antwoorden bevatten van kiezers die al hebben gestemd. Als dat gebeurt, zal dat echter om een heel kleine groep gaan. Deskundigen gaan er daarom van uit dat dit geen invloed zal hebben op het eindresultaat van de verkiezingen.

Wat moet ik doen als ik op verkiezingsdag verkouden ben maar wel wil stemmen?
Bij uw stempas ontvangt u ook een gezondheidscheck: vragen die u voor uzelf moet beantwoorden voor u naar het stemlokaal gaat. Kunt u alle vragen met NEE beantwoorden, dan mag u gewoon naar het stemlokaal. Is dat niet het geval – bijvoorbeeld omdat u verkouden bent – dan mag u niet naar het stemlokaal komen. Via de achterzijde van uw stempas kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen.

Bronnen:
Kiesraad
Rijksoverheid
RIVM
NU.nl
BNR