Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over belastingmaatregelen

Getty Images

Waarschijnlijk een van de meest besproken overheidsdiensten is de belastingdienst: we moeten er allemaal aan betalen, maar we vinden het altijd te veel en te vaak. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Successiebelasting voor kinderen afschaffen, om te beginnen tot € 250.000
 • Fiscaal gelijke behandeling voor werkenden en mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden
 • Verhogen ouderenkorting
 • Een eenmalige belastingvrije schenking aan kinderen en kleinkinderen tot een bedrag van € 100.000 wordt mogelijk
 • D66

 • Verlagen van belasting op arbeid
 • Ontmoedigingsbeleid op schulden

PVV

 • Verlagen inkomstenbelasting
 • Halveren motorrijtuigenbelasting

GroenLinks

 • Fiscale stimuleringsmaatregelen voor duurzame enerige en energiebesparing
 • Kleinverbruikers betalen geen belasting meer over schone energie
 • De belasting op het storten, verbranden en exporteren van afval gaat omhoog
 • Belastingontwijking door multinationals niet meer mogelijk: geen speciale afspraken, geen doorsluisconstructies
 • Belastingverlaging voor de lage en middeninkomens, belastingverhoging voor topinkomens
 • Het toeslagen- en belastingstelsel vereenvoudigen: gericht op minder van inkomensongelijkheid en armoede
 • Progressieve belasting op vermogen: mensen met een groot vermogen betalen meer, mensen met enkel wat spaargeld minder
 • Wijzigingen in erfbelasting: de hoogte van het belastingtarief wordt minder afhankelijk van wie de erfenis krijgt
 • Erfenissen van grote vermogens worden zwaarder belast en de vrijstelling van erfbelasting voor woning aan de partner wordt uitgebreid

SP

 • Belastingontwijking door multinationals niet meer mogelijk: geen speciale afspraken, geen doorsluisconstructies
 • Belastingverlaging voor de lage en middeninkomens, belastingverhoging voor topinkomens
 • Een groener belastingstelsel: grootverbruikers gaan meer betalen
 • Belastingkorting voor expats verdwijnt
 • Er komt een maximumpercentage voor wat betreft de aftrekbaarheid van pensioenpremies

VVD

 • Werk moet meer gaan lonen, dus belasting op werk gaat omlaag
 • Lokale belastingen moeten voor alle inwoners van de gemeente gelijk zijn en gemeenten mogen er geen directe of indirecte inkomenspolitiek mee bedrijven
 • Riool- en afvalstoffenheffingen moeten door iedereen worden betaald - niet alleen door huiseigenaaren
 • Precariobelasting (belasting op netwerken van nutsbedrijven) wordt afgeschaft
 • Het toeslagenstelsel moet sterk worden vereenvoudigd: minder toeslagen uitkeren en een verlaging van de inkomstenbelasting
 • Het kindgebonden budget moet worden afgebouwd; de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders moet omhoog; de inkomstenbelasting voor ouders omlaag
 • Belasting op spaargeld moet omlaag
 • Belasting op winst moet omlaag

PvdA

 • Lage en middeninkomens betalen minder inkomstenbelasting, hogere meer
 • Kleine spaarders betalen minder belasting over hun spaargeld, de grootste spaarders juist meer
 • Bankbelasting gaat omhoog naar een miljard euro
 • Niet het bezit, maar het gebruik van de auto bepaalt het bedrag aan wegenbelasting

SGP

 • Kinderbijslag gaat omhoog
 • Invoering van een sociale vlaktaks met een splitsingsstelsel: lagere lasten op arbeid en de gezinsdraagkracht wordt het uitgangspunt
 • Fiscale voordelen voor land- en tuinbouwbedrijven moeten blijven en deze sectoren moeten worden vrijgesteld van assurantiebelasting zodat er ruimte is voor een brede weersverzekering
 • Fiscale giftenaftrek gaat omhoog

PvdD

 • Belasting op arbeid gaat omlaag
 • Belasting op grondstoffen gaat omhoog
 • Laag belastingtarief voor duurzame producten (groenten en fruit, al dan niet biologisch); hoog tarief voor producten die schadelijk zijn voor mensen, dieren, natuur en milieu
 • Differentiatie van energiebelasting
 • Vermogensrendementsheffing op basis van gemiddeld gerealiseerd rendement over de laatste vijf jaar
 • Mantelzorgboete verdwijnt

VNL

 • Vlaktaks (één tarief voor iedereen): 25%
 • Belastingvrije voet: EUR 10.000
 • Eén BTW-tarief: 15%
 • Vennootschapsbelasting met 20% omlaag
 • Verlaging van vermogensrendementsheffing, op basis van reëel rendement
 • Afschaffing erf- en schenkbelasting
 • Accijnzen op brandstof, tabak en alcohol met 10% omlaag

DENK

 • Kinderopvangtoeslag gaat omhoog
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat omhoog
 • Vermogensbelasting op basis van reëel rendement
 • Vermogensrendementsbelasting: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
 • De mkb-vrijstelling verhogen
 • De kleine ondernemersregeling verruimen

 

 

 

Auteur