Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over de islam

Getty Images

Over de islam wordt zowel in Nederland als in de ons omringende landen veel gediscussieerd. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

Geen standpunten

D66

Geen standpunten

PVV

 • Alle moskeeën en islamitische scholen in Nederland sluiten
 • Koran verbieden
 • Hoofddoekjes in publieke functies worden verboden
 • Islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde worden verboden
 • Radicale moslims preventief opsluiten
 • Criminelen met een dubbele nationaliteit verliezen hun Nederlanderschap en worden uitgezet
 • Syriëgangers mogen niet terug naar Nederland

SGP

 • Een verbod op organisaties die meerdere keren haatzaaiende of geweldsverheerlijkende predikers uitnodigen
 • Gebedsoproepen vanaf moskeeën moeten worden tegengegaan
 • Gemeenten moeten terughoudend zijn met bouw moskeeën en minaretten
 • Ophitsende predikers en haatimams moet het zwijgen worden opgelegd
 • Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer
 • De onderwijsinspectie moet ingrijpen als het bespreken van de Holocaust op scholen problemen oplevert

VNL

 • Geweldspredikers moeten het land verlaten
 • Moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld moeten dicht
 • Verbod op buitenlandse financiering van moskeeën
 • Boerka en niqaab in de openbare ruimte zijn verboden
Auteur