Verkiezingen Tweede Kamer: dit zeggen de politieke partijen over racisme en discriminatie

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie. Homo's krijgen op straat vaak te maken met intimidatie en geweld, Black Lives Matter protesteerde regelmatig tegen de politie, en ook ouderendiscriminatie is steeds meer een thema. Hoe kijken de politieke partijen hiernaar?

50PLUS
•    Er moet een einde komen aan leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

VVD
•    Landelijke overheid en gemeenten moeten meer samenwerken om eerlijke kansen op een woning en een baan te vergroten
•    Scholen moeten meer aandacht besteden aan gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond
•    Het wordt wettelijk vastgelegd dat bedrijven iedereen gelijke kansen moeten geven – de Arbeidsinspectie kan indien nodig optreden
•    Er komt een verbod op conversietherapie bij homoseksualiteit en homogenezing
•    Gerichte aandacht voor de acceptatie van LHBTI’ers in religieuze gemeenschappen als die op de bible belt en in gesloten islamitische gemeenschappen
•    Er komt een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding
•    Ook in het inburgeringsprogramma van nieuwkomers moet meer aandacht zijn voor gelijkheid, godsdienstvrijheid en discriminatie

CDA
•    We moeten streng optreden tegen elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt
•    Mannen en vrouwen in dezelfde functie moeten ook hetzelfde verdienen
•    Sneller en strenger straffen bij haatzaaien en groepsbelediging
•    Grote bedrijven moeten een diversiteitscode opstellen en naleven

ChristenUnie
•    We moeten alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden
•    We willen dat een coalitie van vertegenwoordigers uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen racisme en discriminatie van onderaf aan gaat pakken
•    Het verbod op discrimineren op basis van iemands beperking of seksuele geaardheid wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet

SGP
•    Er komt een bonus voor gemeenten die ervoor weten te zorgen dat werkgevers meer ouderen of mensen met een beperking in dienst nemen

D66
•    Bedrijven die bij hun werving en selectie discrimineren, moeten worden beboet
•    Er komt een meldpunt voor discriminerende werkgevers, makelaars en verhuurders
•    Er komt een nationaal coördinator discriminatiebestrijding
•    Het diversiteitsbeleid wordt prioriteit bij overheidsorganisaties
•    De rechten van LHBTI’ers worden in de wet vastgelegd

PvdA
•    Er moeten hoge boetes komen voor racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt
•    In het onderwijs komt meer aandacht voor discriminatie en racisme
•    Bij politie en OM komt meer aandacht voor discriminatie, racisme, antisemitisme en moslimhaat, onder andere door de aanstelling van meer gespecialiseerde agenten
•    Er wordt een staatscommissie institutioneel racisme ingesteld. Deze commissie doet onderzoek naar uitsluiting en racisme in schooladviezen, fraude- en sociale wetgeving en bekijkt wat er beter kan bij onder meer politie, jeugdzorg en andere instanties
•    De overheidsregistratie van persoonskenmerken wordt aan banden gelegd en mensen krijgen de vrijheid om in plaats van man of vrouw een X in te vullen op hun paspoort
•    Werknemers van de overheid krijgen een cursus hoe om te gaan met bewuste en onbewuste vooringenomenheid
•    De bestrijding van racisme en discriminatie valt in het vervolg direct onder de premier
•    De rechten van LHBTI’ers worden vastgelegd in de Grondwet

GroenLinks
•    De Arbeidsinspectie gaat handhaven op alle vormen van discriminatie
•    Er komt een nationaal coördinator discriminatiebestrijding voor het aanpakken van institutioneel racisme bij de overheid, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de volkshuisvesting en de sport
•    Wetswijzigingen en nieuwe wetten moeten eerst worden getoetst op hun uitwerking op de positie van vrouwen, de LHBTI-gemeenschap, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en nieuwe generaties

SP
•    Politie en OM moeten meer middelen krijgen om discriminatie te vervolgen
•    Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan racisme en andersdenkenden
•    In woonwijken moet meer gemengd worden gebouwd om segregatie tegen te gaan

PvdD
•    De Arbeidsinspectie gaat een breed onderzoek uitvoeren naar discriminatie 
•    Een nationaal coördinator racisme en discriminatiebestrijding neemt de leiding om institutioneel racisme aan te pakken
•    De officiële geslachtsregistratie verdwijnt
•    De overheid gaat investeren in de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap

PVV
•    Geen positieve discriminatie 
•    Geen diversiteitsbeleid 

Lijst Henk Krol
•    Het verbod op leeftijdsdiscriminatie wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet
•    Er komt geen gedwongen diversiteitspolitiek

FvD
•    Geen positieve discriminatie of quota om bepaalde groepen voorrang te geven 

Denk
•    Er komen harde diversiteitsquota voor overheidsinstellingen
•    Er komt een nieuwe wet waarin de bewijslast voor discriminatie wordt omgedraaid
•    Er komt een verbod op discriminerende algoritmes
•    Ambtenaren moeten verplicht een cursus volgen zodat zij zich meer bewust worden van racisme en discriminatie
•    Er wordt geïnvesteerd in een discriminatiepolitie en in een racismeregister
•    Er komt een helpdesk diversiteit die bedrijven gaat helpen bij het inclusiever maken van hun organisatie