Back-ups maken en terugzetten in Mac OS X

Het is belangrijk regelmatig een back-up te maken van uw belangrijke bestanden. Of het nou gaat om vakantiefoto’s of uw administratie: als uw harde schijf het begeeft dan bent u uw kostbare bestanden kwijt. U voorkomt dat met een reservekopie! We leggen uit hoe dat werkt met Mac OS X.

Inhoud:

Back-up met de hand in Mac OS X
Back-up met Time Machine in Mac OS X
Om een reservekopie terug te zetten naar uw Mac

Er zijn ruwweg twee manieren om een back-up te maken: met behulp van een speciaal back-upprogramma of met de hand. In het laatste geval maakt u zelf een kopie van een of meer bestanden en bewaart u deze op een veilige plek.

Een back-up met de hand maken, is vaak de handigste en snelste methode als het gaat om een beperkt aantal bestanden waarvan u een kopie wilt bewaren. U werkt bijvoorbeeld meerdere dagen aan een document. Dan is het eenvoudig daarvan zelf snel met de hand een back-up te maken.

Een back-upprogramma gebruikt u meestal om op vaste tijden -bijvoorbeeld dagelijks- een uitgebreide reservekopie te maken van meerdere mappen op een harde schijf of zelfs een volledige schijf.

Er zijn meerdere media beschikbaar om een back-up op te bewaren. U leest daar meer over in het artikel: Computergegevens bewaren, de mogelijkheden. Het is tegenwoordig het handigst om voor grote back-ups een externe harde schijf te gebruiken. Voor kleinere back-ups gebruikt u het makkelijkst een externe harde schijf of een usb-stick. Houd er rekening mee dat niet alle verkrijgbare externe harde schijven te gebruiken zijn voor de Mac en dat speciale Mac schijven niet bruikbaar zijn voor Windows-computers.

Het is verstandig ervoor te zorgen dat een externe back-upschijf minstens twee keer zo groot is als de harde schijf in uw computer.

Back-up met de hand in Mac OS X

 • Klik op het pictogram van Finder in het Dock onderin het scherm.
 • Klik onder Favorieten op de categorie bestand waarvan u een back-up wilt maken.
 • Klik bovenin het scherm op Archief, Nieuwe map.
 • Typ een toepasselijke naam voor de map met daarachter de huidige datum, bijvoorbeeld: Dagboek 15-4-2012. Dit is de back-up map.
 • Druk op Return.
 • Klik op het te bewaren bestand. Bij meerdere te bewaren bestanden: houd de Command-toets ingedrukt en klik op de gewenste bestanden.
 • Klik bovenin het scherm op Wijzig, Kopieer (naam bestand).
 • Dubbelklik op de back-up map.
 • Klik bovenin het scherm op Wijzig, Plak onderdeel. Een kopie staat- of de kopieën staan nu in de map.
 • Druk op Command + Pijltje omhoog
 • Zorg ervoor dat de externe harde schijf of USB-stick is aangesloten op de computer.
 • Klik op de back-up map.
 • Sleep de map onder Favorieten op de naam van de USB-stick of harde schijf. Deze staat onderaan in de lijst.

De back-up map wordt nu gekopieerd. Op deze manier kunt u elke dag een back-up maken van hetzelfde bestand, maar ook andere bestanden.

Mocht u nu het origineel op uw harde schijf kwijtraken, dan kopieert u simpelweg het meest recente bestand terug met behulp van de opties Kopieer en Plak.

Back-up met Time Machine in Mac OS X

Er wordt met Time Machine eerst een volledige back-up gemaakt. Daarna worden bij alle volgende back-ups alleen de wijzigingen op de harde schijf als back-up opgeslagen.

 • Sluit -indien nodig- de externe harde schijf aan op de Mac
 • Als dit de eerste keer is dat de schijf wordt aangesloten, krijgt u de vraag of u de schijf wilt gebruiken voor het maken van een reservekopie met Time Machine. Klik op Gebruik als reservekopieschijf.
 • Als dit venster niet verschijnt: klik op het pictogram van Systeemvoorkeuren in het Dock onderin het scherm. Klik op Time Machine.
 • Time Machine wordt gestart. Zet het schuifje op Aan.
 • Klik op Selecteer schijf....
 • Selecteer de externe harde schijf voor de back-up.

U kunt eventueel nog opgeven dat niet alle mappen hoeven te worden meegenomen in de back-up.

 • Klik op Opties....
 • Klik op de knop +.
 • Selecteer de mappen die u niet wilt meenemen.
 • Klik op Gereed.

Er wordt nu automatisch een reservekopie op vaste tijden aangemaakt. Zorg er dus voor dat de back-upschijf aangesloten is op uw Mac.

Om een reservekopie terug te zetten naar uw Mac:

 • Zorg dat de back-upschijf aangesloten is op de Mac
 • Klik op het pictogram van Systeemvoorkeuren in het Dock onderin het scherm. Klik op Time Machine.
 • U krijgt de mogelijkheid nu te kiezen welke back-up u terug wilt zetten. Klik op de gewenste back-up.