Na kritiek plant Natuurmonumenten voor elke gekapte boom een nieuwe boom

Voor elke boom die in een gebied van de vereniging Natuurmonumenten wordt gekapt, wordt ergens anders een nieuwe boom geplaatst. De organisatie wil de hoeveelheid bomen in Nederland laten groeien, dus moet er wel een goede reden zijn voor dat kappen.

Het besluit is genomen nadat er veel kritiek was op het beleid van Natuurmonumenten. Als gevolg hiervan stopte de natuurorganisatie in april 2019 voorlopig met het kappen van bomen.

Eerder pleitte Natuurmonumenten samen met het Wereld Natuurfonds (WNF) en nog zestig andere natuurorganisaties om te stoppen met het kappen van grote stukken bos. Dit werd voorheen gedaan om meer open landschappen te creëren en zo de biodiversiteit te bevorderen en om biomassacentrales van hout te voorzien.

Maar nu vond Natuurmonumenten dat het moest stoppen met kaalkap, omdat dit niet past in het beleid van minder CO2 uitstoten. CO2 wordt opgenomen en opgeslagen door bomen, bij verbranding komt die CO2 weer vrij.

Kappen voor herstel open landschappen

Natuurmonumenten stopt niet helemaal met het kappen van bomen. Als het noodzakelijk is om open landschappen te herstellen worden er toch bomen weggehaald.

In zo’n geval zal de natuurorganisatie wel eerst nagaan of er in de omgeving van het gebied draagvlak voor de bomenkap is.

Verkoop haardhout aan particulieren stopt

Met het verkopen van haardhout aan particulieren zal Natuurmonumenten ook stoppen. Ze gaan zoeken naar een “zo hoogwaardig mogelijke toepassing van het hout”.

Hout van gekapte bomen blijft wel geleverd worden aan biomassacentrales, omdat de verbranding hier “efficiënter en schoner is dan in particuliere open haarden of houtkachels”.

Bron(nen):