Alleen wonen: adviezen en handige tips

Getty Images

Alleen wonen: de een wil niet anders, de ander blijft het moeilijk vinden. En wat betekent dat eigenlijk, alleen wonen, als u ouder wordt? Hoe zit het met veiligheid? Wat als u ziek wordt? En is alleen wonen niet ontzettend eenzaam? Of juist erg prettig?

Misschien woont u al uw hele leven alleen, misschien komt u er op een dag alleen voor te staan. Er zijn genoeg mogelijkheden voor alleenwonende ouderen. In dit artikel helpen wij u op weg en verwijzen wij u naar alle artikelen op deze website waar u iets aan heeft.

Woonwensen en mogelijkheden

Alleen wonen betekent niet dat u uw woonwensen maar overboord moet zetten. Ook voor alleenstaanden zijn de mogelijkheden op woongebied groot en er komen steeds nieuwe mogelijkheden bij. Misschien wilt u het liefst in uw huidige woning blijven wonen. Of kiest u liever voor een appartement, een woonhofje of een serviceflat? Zoveel mensen, zoveel wensen: naar welke woonvorm gaat uw hart uit?

Waar wonen?

Nu het aantal ouderen snel toeneemt, ontstaan er ook steeds meer bijzondere wooninitiatieven. Zo zijn er op verschillende plekken in het land al wooncomplexen waar jongeren en ouderen samen onder een dak  wonen - het zogeheten meergeneratiewonen. Heel plezierig, als je alleen woont. Jong en oud leert van elkaar en helpt elkaar. In sommige wooncomplexen delen de verschillende generaties gemeenschappelijke voorzieningen. Een andere woonvorm is het gemeenschappelijk wonen. In de meeste woongroepen en woongemeenschappen bepalen de bewoners de regels zelf, waardoor elke woongroep weer anders is. In het ene huis delen de bewoners alleen de tuin, in het andere huis wordt er elke dag samen gekookt en gegeten. Ook zijn er groepen die juist hun achtergrond of hun levensovertuiging delen.

Veilig wonen

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn eigen huis, dat spreekt voor zich. En als u alleen woont, is veiligheid nog veel belangrijker. Voor wat betreft de inbraakveiligheid is het Politiekeurmerk Veilig Wonen hét keurmerk. Op de website www.politiekeurmerk.nl vindt u hier veel informatie over. Uw woning moet daarnaast brandveilig zijn. Veilig wonen heeft bovendien alles te maken met uw persoonlijke veiligheid: goed verlichte traptreden, geen losliggende kleedjes, een veilige badkamer - het zijn allemaal maatregelen die een valpartij voorkomen. Ook met de aanschaf van personenalarmering vergroot u uw persoonlijke veiligheid. Net als buren die een oogje in het zeil houden bij elkaar. Of zogenaamde belcirkels waarmee mensen dagelijks met een telefoontje checken bij elkaar of alles nog in orde is.

U wordt ziek - en dan?

Ziek worden is altijd naar, maar als u dan ook nog eens alleen woont… Gelukkig staan er veel hulpverleners voor u klaar! Op het moment dat u vanwege ziekte echt hulp nodig heeft, kunt u met uw huisarts overleggen welke hulp voor u het beste is.

Uw eigen buurt: leuker dan u denkt

Waar u ook woont, er zijn altijd wel initiatieven die van uw buurt een leuke en gezellige buurt maken. U kunt daar zelf ook aan bijdragen, bijvoorbeeld door als vrijwilliger aan de slag te gaan. Een andere manier is het opstarten van een zogeheten ZorgSamenBuurt, waarbij u samen met andere buurtbewoners activiteiten onderneemt. Tegenwoordig kennen buurtbewoners elkaar niet of slechts oppervlakkig. En dat is jammer. Sociale media kunnen een handje helpen om buren met elkaar in contact te brengen. U heeft dan wel een mobiele telefoon met internetverbinding nodig, een zogenaamde 'smartphone'. In de winkel met handige programma's op uw mobiele telefoon (App Store of Google Play store) vindt u leuke manieren om met uw buren in contact te komen.

Eenzaamheid te lijf

Eenzaamheid kan voor iemand die alleen woont, een groot probleem zijn. Als u zich weleens eenzaam voelt, is het belangrijk om in actie te komen. Er zijn veel manieren om eenzaamheid te doorbreken. Zoek iets dat goed bij u past. Voor de een is dat een regelmatig bezoek aan de bibliotheek, voor de ander is dat een vereniging, voor de volgende is het een oppashuisdier, het buurthuis of het koffiehoekje in de supermarkt. Hoe dan ook: probeer erop uit te gaan, het zal u goed doen.

De kosten van alleen wonen

Als u alleen woont omdat uw partner in het verpleeghuis woont, heeft dat misschien consequenties voor huur- en zorgtoeslag. Als u een huurwoning heeft, kijk dan of u recht heeft op huurtoeslag.
 
Auteur 
  • Webredactie