Zonder partner het vaakst eenzaam

Getty Images

Heeft u een echtscheiding achter de rug? Dan loopt u de grootste kans op eenzaamheid. Blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Alleen opstaan, geen praatje aan de ontbijttafel, niet meer een terloopse arm om je heen.... Het ontbreken van een partner is een belangrijke factor in het ervaren van eenzaamheid. Toch zijn het niet de alleenstaanden die nooit getrouwd waren, die de eenzaamste Nederlanders zijn. Het zijn juist gescheiden mensen die de grootste kans op eenzaamheid hebben. 

Echtscheiding maakt eenzaam

16 procent van de gescheiden Nederlanders noemt zichzelf 'sterk eenzaam'. Hun risico op eenzaamheid is bijna driemaal zo groot als de kans op eenzaamheid voor echtparen, weduwnaars en weduwen en degenen die nooit getrouwd waren. Een aparte positie nemen alleenstaande ouders in. 36 procent van degenen die zonder partner een kind of kinderen opvoedt, noemt zichzelf 'enigszins eenzaam'. 

Wat is eenzaamheid? 

Eenzaamheid kan zowel op sociaal als op emotioneel vlak voorkomen. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten, terwijl bij emotionele eenzaamheid een emotioneel hechte band wordt gemist. 
Voor de wet gescheiden Nederlanders staan er in beide soorten eenzaamheid het slechtste voor. Zij scoren het hoogst op sociale eenzaamheid (20 procent) én op emotionele eenzaamheid (19 procent). Weduwen en weduwnaars vinden zichzelf in sociaal opzicht niet eenzaam, maar in emotioneel opzicht wel. Ze missen een hechte band. Degenen die nooit getrouwd waren, zijn vooral sociaal eenzaam (11 procent). Zij hebben een kleiner netwerk. Er is geen schoonfamilie, er zijn geen vrienden van een partner. Daarnaast speelt kinderloosheid mee. Prof. dr. Theo van Tilburg van de Vrije Universiteit in Amsterdam zegt hierover. "Gemiddeld bestaat iemands netwerk uit zo'n 14 a 15 personen. Een groot deel van dat netwerk zijn eigen kinderen en hun aanhang. Bij mensen zonder kinderen zijn de netwerken niet alleen kleiner, maar vooral ook anders: zij hebben minder contacten door de generaties heen."

Bron: De cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit het onderzoek Sociale samenhang & welzijn van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Auteur 
  • Lenny Langerveld