Een van mijn kinderen financieel ondersteunen

Spaarvarken we doen er geld in getinte vrouw
Getty Images

Mijn man is al even geleden overleden. Wij hebben zes kinderen. De meesten hebben het goed maar een van de kinderen zou ik graag financieel willen helpen, bijvoorbeeld met de aankoop van een huis (voorschot op haar erfenis). Lastig is dat mijn vermogen vrijwel volledig in de best wel kapitale woning (hypotheekvrij) zit en dat ik geen van de kinderen wil bevoordelen. Is een papieren schenking een oplossing? Of wat anders?

Omdat uw geld in uw woning zit, heeft u geen beschikbare gelden en daarom denkt u vermoedelijk aan een papieren schenking. Bij een papieren schenking gaat er echter niet daadwerkelijk geld over en dat is juist wat uw dochter nodig heeft om een woning te kunnen kopen. Bovendien is er bij een grotere papieren schenking schenkbelasting verschuldigd en zou u jaarlijks daadwerkelijk 6% rente moeten betalen (wat voor u ook weer lastig is). 

En oplossing is wellicht dat u een hypotheek op uw woning neemt, zodat u wel middelen heeft om haar te schenken. Om uw kinderen zo veel mogelijk gelijk te behandelen, zou u dan in uw testament moeten opnemen dat deze schenking moet worden ingebracht in uw nalatenschap. In dat geval is er echter ook schenkbelasting (voor zover boven de vrijstelling) verschuldigd.

Een beter alternatief is daarom dat u het door u van de bank geleende geld (hypotheek) doorleent aan uw dochter. U moet daarvoor wel een zakelijke rente bij haar in rekening brengen. Onder voorwaarden is deze rente bij uw dochter aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De vordering op uw dochter telt voor u mee bij uw vermogen in box 3. De daadwerkelijk ontvangen rente is bij u onbelast. 

Bij uw overlijden zit deze vordering van u op uw dochter als bezit in uw nalatenschap. Alle kinderen hebben recht op een gelijk erfdeel van deze nalatenschap. Uw dochter ontvangt echter minder dan haar broers en zussen (of niets) want haar erfdeel wordt met haar schuld aan u verrekenend. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur