En/of rekening: 1 of 2x maximum garantie volgens Depositogarantiestelsel?

Met mijn man heb ik een en/of rekening. Ook hebben wij allebei nog een eigen rekening; ik bij dezelfde bank als de en/of rekening en mijn man bij een andere bank. Hebben wij allebei een maximumgarantie volgens het Depositogarantiestelsel of geldt dit voor ons samen? En hoe zit dit precies met de en/of rekening?

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling voor rekeninghouders van een bank. Als een bank failliet gaat, garandeert dit DGS een bedrag aan banktegoeden  (deposito’s) van €100.000 per rekeninghouder per bank. Banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder dit DGS. Buitenlandse banken hebben vaak een eigen DGS; het is verstandig om dit van tevoren te controleren.

Zoals vermeld, geldt deze garantie per rekeninghouder. Het feit dat u getrouwd bent, heeft hier dus niets mee te maken. U heeft allebei de maximale garantie van €100.000.

Als een rekening op naam van twee personen staat -  zoals bij u bij de en/of rekening het geval is - komen beide rekeninghouders afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het DGS. Behalve in het geval dat hier vooraf aantoonbaar iets anders over is afgesproken, krijgen beide rekeninghouders een evenredig deel vergoed. Anders gezegd, als het saldo van de en/of rekening €200.000 bedraagt, zou elk rekeninghouder aanspraak kunnen maken op €100.000. Daarbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met eventuele andere rekeningen bij dezelfde bank. Als een rekeninghouder naast de en/of rekening meer rekeningen heeft bij dezelfde bank, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen.

N.B. Een bank kan onder verschillende handelsnamen opereren. De garantieregeling geldt per bank. Als u dus twee of meer rekeningen heeft bij twee ondernemingen die bij dezelfde bank horen, dan krijgt u bij een faillissement maximaal €100.000 vergoed voor het saldo van deze rekeningen. Controleer dus altijd of elke bank waar u uw spaargeld heeft ondergebracht een eigen bankvergunning heeft.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).