Hogere rente tegen starre voorwaarden

Spaardeposito's van buitenlandse banken bieden vaak een hogere rente dan Nederlandse spaarrekeningen en deposito's. Keerzijde is dat het bij tien van de twaalf buitenlandse deposito's bij geen enkele impactvolle gebeurtenis mogelijk is het deposito vroegtijdig kosteloos te beëindigen.

Dat blijkt uit het SpecialItem Sparen van MoneyView. Een impactvolle gebeurtenis is bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. In 2015 maakte de AFM bekend dat de consument bij zulke gebeurtenissen zonder onnodig hoge drempels over zijn geld moet kunnen beschikken.

MoneyView heeft de huidige situatie vergeleken met die van 2015. Zo blijken er nu minder deposito's die je gratis kunt beëindigen bij de aankoop van een huis, een huwelijk of samenwonen dan toen. Bij onvoorziene impactvolle gebeurtenissen zijn er nu meer deposito's die je gratis kunt beëindigen. Overlijden is hierbij een uitzondering.

Het aantal deposito's dat je niet gratis kunt stoppen is vergeleken met 2015 verdubbeld. De oorzaak hiervoor is deels de introductie van buitenlandse spaardeposito's via spaarplatformen. Er zijn er inmiddels twaalf en bij tien ervan kan het deposito in geen enkel geval tussentijds worden beëindigd. Bij vroegtijdige beëindiging krijgt de consument wel zijn spaargeld terug, maar niet de opgebouwde rente.

Bron(nen):