Kinderspaarrekening voor jezelf

Kan dat?

De rente op een kinderspaarrekening is vele malen hoger dan de rente op een ­gewone spaarrekening. Dat kan iemand op het idee brengen een kinderspaarrekening voor zichzelf te openen. Kan dat?

Het klinkt aanlokkelijk: ­ je opent een kinderspaarrekening met een relatief hoge rente op naam van een ­ (klein)kind, je spaart flink en als je het geld zelf nodig hebt, dan boek je het terug naar je eigen bank­rekening. Maar is het zo simpel?

Sparen voor een (klein)kind kan in grote lijnen op drie manieren: via een spaarrekening op eigen naam, via een spaarrekening op naam van het (klein)kind en via een schenking onder bewind. Over een spaarrekening op eigen naam kunnen we kort zijn: dit kan per definitie geen kinderspaarrekening zijn en levert dus ook geen extra voordeel op.

Spaarrekening op naam van (klein)kind

Voor het openen van een spaar­rekening op naam van een (klein)kind is altijd toestemming van de ouders nodig. Fiscaal valt het spaargeld van het kind bij de ­ouders in box 3. Komt het spaargeld van ouders en minderjarige kinderen boven de vrijstellingsgrens, dan betalen ze belasting in box 3. Deze vrijstellingsgrens is in 2019 €60.720 voor stellen ­(alleenstaanden: €30.360). Het spaargeld van de kinderen kan bovendien gevolgen hebben voor eventuele zorg- en huur­toeslag. ­Juridisch is het geld van de kinderen.

ASN met 0,9 procent en Triodosbank met 0,6 procent bieden de hoogste rente (peildatum juli 2019). Beide spaarrekeningen hebben ­beperkende voorwaarden die het onmogelijk maken om als (groot)ouder voor jezelf te sparen. Het geld staat vast totdat het ­ (klein)kind 18 jaar wordt. Bij de Triodosbank mag het (klein)kind niet ouder dan 11 jaar zijn bij het openen van de spaarrekening. Het spaargeld is ­tussentijds alleen gratis op te nemen als het (klein)kind aantoonbare studiekosten heeft. Het kan voor andere redenen worden opgenomen, maar dat is onaantrekkelijk door een boete van 3 procent.

Mochten (groot)ouders, ouders en kleinkind onderling afspreken dat het kleinkind op zijn 18de jaar het geld overmaakt naar zijn grootouders, dan is er sprake van een schenking. Bij grotere bedragen is schenkbelasting verschuldigd, die het rentevoordeel tenietdoet. Kinderspaarrekeningen met minder beperkende voorwaarden bieden maximaal 0,3 procent rente. De Zilvervloot-spaarrekening van SNS biedt 0,32 procent plus een bonus van 1 procent over het gehele saldo voor elk volledig spaarjaar met een maximum van 10 procent. Het is niet mogelijk om meer dan €600 per jaar te sparen. De rekening staat op naam van het kind en alleen de ouders en eventueel het kind zelf kunnen aan het geld komen. Op de 18de verjaardag wordt het geld op een gewone spaarrekening gezet van het kind.

Schenken onder bewind

Normaal gesproken is het spaargeld eigendom van het kleinkind en hebben de grootouders er niets meer over te zeggen. Bij een schenking onder bewind is dat anders. De grootouders kunnen zichzelf als bewindvoerder aanwijzen en voorwaarden stellen, die ze in de schenkingsakte vastleggen. De bewindvoerder bepaalt hoe het spaargeld besteed wordt en wanneer het vrijkomt. Het kleinkind kan alleen geld opnemen na toestemming van de grootouders.

Een manier om nog meer zeggenschap te krijgen is ‘herroepelijk schenken’. Dit maakt het mogelijk de schenking terug te draaien, bijvoorbeeld als de kleinkinderen het geld niet goed besteden of als je het geld zelf onverhoopt nodig hebt. In de schenkingsakte kun je dit vastleggen. Bij GeneratieSparenPlus van de ­Rabobank is schenken onder bewind mogelijk. Herroepelijk schenken niet.

Bij de Kindertoekomst Spaarrekening van ABN Amro is het wel mogelijk. Een notariële akte is niet verplicht voor een herroepelijke schenking, maar omdat het ingewikkelde materie is, raden deskundigen een gang naar de notaris aan. De vraag wordt dan wel of de extra rente opweegt tegen de notariskosten en het gedoe.

Conclusie

Het is lastig om op een kinder­spaarrekening voor jezelf te ­sparen. Om te sparen voor je kleinkinderen is het uiteraard wel een interessante mogelijkheid, die meer rente biedt dan een ­gewone spaarrekening.

Bron(nen):