Nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Euro geld rekenmachine
Getty Images

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan een zorgwekkende situatie opleveren, vanwege de verplichting om het teveel ontvangen geld terug te betalen. In het verleden werd deze regel strikt toegepast – denk aan de toeslagenaffaire – met weinig ruimte voor uitzonderingen. Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kan hier verandering in brengen.

Dat meldt rechtsbijstandverzekeraar DAS. De CRvB heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen het UWV. Volgens de uitspraak moeten uitkeringsinstanties nu niet alleen naar de wet kijken, maar ook naar de oorzaak van het teveel uitbetaalde bedrag. Mocht de fout te wijten zijn aan het handelen van de instantie zelf, dan kan dit een reden zijn om (gedeeltelijk) af te zien van terugvordering.

De gevolg van deze uitspraak kunnen groot zijn, niet alleen voor de UWV zelf, maar ook voor andere uitkeringsinstanties zoals gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank. De uitspraak kan zelfs van toepassing zijn op pensioenkwesties.

De uitspraak opent deuren voor herziening in bepaalde zaken. Elk geval zal individueel worden beoordeeld. Het UWV heeft een groot aantal vergelijkbare zaken aangehouden in afwachting van deze uitspraak. In deze zaken passen ze de recente uitspraak van de CRvB toe. De uitspraak geldt vanaf nu. Het is niet van toepassing op oude gevallen waarin besluiten al definitief zijn.

Auteur