Onze vve-reserve en de gevolgen voor box 3

Vrouw financieel adviseur
Getty Images

Wij wonen in een appartement en betalen maandelijks de vve-bijdrage. Binnen de vve hebben we nu een behoorlijke reserve en dit jaar zal er veel onderhoudswerk plaats gaan vinden. Er ligt al sinds eind december vorig jaar een opdrachtovereenkomst met een aannemer. In hoeverre telt de reservering van de vve eigenlijk mee met ons vermogen voor de inkomstenbelasting?

Als appartementseigenaar bent u lid van de vereniging van eigenaren (vve). U bezit daarmee ook een lidmaatschapsrecht voor deze vve dat moet worden meegenomen bij de bepaling  van uw bezit in box 3. Peildatum hiervoor is – net als voor alle bezittingen in box 3 - 1 januari van het jaar waarover u aangifte moet doen. De waarde hiervan bestaat uit het saldo van alle bezittingen en schulden van de vve, dus inclusief de reserves. De waarde daarvan moet in aanmerking worden genomen tegen de waarde in het economische verkeer. Pas als het geld voor onderhoud daadwerkelijk betaald is, neemt de waarde van de reserve (en dus van het vve-bezit) af. Dit is ook het geval als op de peildatum van de waarde al een opdracht is verstrekt en men dus wist dat deze kosten er daadwerkelijk aan zitten te komen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 en 2024 houdt u dus rekening met de reserve zonder met de kosten voor de verstrekte opdracht voor onderhoudswerkzaamheden rekening te houden. Dit mag pas als op de peildatum de gelden het vermogen van de vve daadwerkelijk hebben verlaten. Als het onderhoud in 2024 wordt verricht en betaald, zal dit dus zichtbaar zijn op het banksaldo per 1 januari 2025 en meetellen voor de waarde over de aangifte inkomstenbelasting 2025. 

Zo heeft de Belastingdienst onlangs ook in een Kennisgroepstandpunt inkomstenbelasting: Waardering lidmaatschapsrecht in een vve en box 3 op een vraag hierover geantwoord.  

N.B. Het lidmaatschapsrecht van een vve wordt in box 3 in aanmerking genomen als overige bezitting. Dit is ook het geval als de eigenaar zijn aandeel niet (volledig) heeft gestort. In het Belastingplan 2024 is geregeld dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 het aandeel in een VVE-reservefonds tot de categorie ‘banktegoeden’ behoort. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur