Spaarrente verder onder druk, wat nu?

ABN AMRO heeft per 31 juli de variabele spaarrente naar 0.1% verlaagd. Hiermee is het aftellen naar de 0%-grens echt begonnen.

Bij eerdere renteverlagingen van een van de grootbanken volgde de rest snel. De verwachting is dan ook dat de rest nu snel volgt. Gelukkig zijn er nog enkele andere alternatieven, Onderstaand hiervan een uiteenzetting:

1.    Deposito sparen
Spaardeposito’s laten de afgelopen tijd in tegenstelling tot de variabele spaarrente een oplopende trend zien. Door de toetreding van enkele buitenlandse partijen is er voldoende keuze en veel onderlinge concurrentie. De meeste nieuwe toetreders vallen onder het Europese depositogarantiestelsel, hierbij is een bedrag van honderdduizend euro gegarandeerd en dus de risico’s beperkt.

Des te langer het deposito aangegaan wordt, des te hoger de depositorente over het algemeen. Bedenk bij een deposito op voorhand ook goed hoe lang u uw vermogen kunt missen. Zo voorkomt u extra kosten bij het tussentijds openbreken van het deposito.

Toch wordt dit product nog niet veelvuldig afgesloten. Dit komt doordat de mogelijkheden nog onbekend zijn en door het gebrek aan flexibiliteit ten opzichte van een reguliere spaarrekening.

2.    Sparen met voorwaarden
Het is onder voorwaarden mogelijk om een spaarrekening af te sluiten tegen een hogere spaarrente. Dit is met name interessant wanneer u een vaste periodieke storting doet. Hiervoor ontvangt u een hogere spaarrente.

3.    Spaarverzekering
Kunt u voor minimaal 10 jaar uw vermogen missen, dan is een spaarverzekering een mogelijkheid. Aangezien het een verzekering betreft, valt het niet onder het depositogarantiestelsel en zijn er andere condities van toepassing. Lees de financiële bijsluiter, hierin staat dat het risico van het product zeer klein is.
 
4.    Fondsbeleggen

Bent u onvoldoende onderlegd om zelf actief te gaan beleggen, maar wilt u voor extra mogelijk rendement een risico nemen, dan is fondsbeleggen het overwegen waard. Op basis van een risicoprofiel wordt vooraf bepaald wat uw beleggingsprofiel is en op basis hiervan wordt er voor u belegd in de gewenste verhouding.