Sparen over de grens

Alleen al door de inflatie staat spaargeld te verpieteren

Getty Images

Terwijl de spaarrente in Nederland bij de grootbanken nu rond de 1,30% p.j. ligt, zijn in het buitenland hogere rentes haalbaar. Tien tips waar je op moet letten bij ­sparen in het buitenland.

Bij bijna alle banken zijn de spaarrentes op 'gewone' spaarrekeningen verhoogd tot 1,25% p.j. of meer. Alleen al door de inflatie, die op zo'n 4% ligt, staat spaargeld daardoor te verpieteren. In het EU-buitenland bieden banken zomaar boven de 2,5% p.j. rente of meer.

Dat is meer dan twee keer zoveel als hier. Voorwaarde is wel dat je het geld dan ergens anders stalt.  Wie € 10.000 naar het buitenland overmaakt kan meer dan 250 euro bijgeschreven zien op de spaarrekening. En met deposito sparen kun je rekenen op nog hogere rentes van zelfs 4,35% p.j. procent. 

Bemiddelaars

Vanuit Duitsland is er een bemiddelingswebsite Raisin.nl die spaarders helpt hun spaargeld niet alleen op beter renderende vrij opneembare spaarrekeningen te zetten, maar ook voor langere tijd weg te zetten op termijndeposito’s bij buitenlandse banken met rentes ruim boven de 4 procent. Via dit spaarplatform vergelijk je eenvoudig rekeningen in heel de EU en hoef je je niet te verdiepen in bankvoorwaarden in onbegrijpelijke buitenlandse talen.

De online-bemiddelaar verdient haar geld met een kleine vergoeding van de bank waar zij het spaargeld naartoe brengen, waardoor het platform geheel gratis is voor de spaarder. Het platform is te vergelijken met een reisbureau: jij kiest waar je wilt sparen en zij organiseren de reis om zo je spaarvarken vetter te mesten dan hier. 

Let op sparen over de grens

1.    Net als bij Nederlandse ­deposito’s geldt in het buitenland de regel: hoe langer je het geld uit handen geeft, des te meer rente je krijgt.

2.    Belangrijk is dat je nooit meer dan €100.000 stalt bij een buitenlandse bank. Net als in Nederland geldt in andere EU-landen een nationaal, wettelijk deposito­garantiestelsel. Alle banken in de Europese Unie zijn verplicht geld te storten in dit landelijk deposito­garantiefonds. Dit vangnet dekt de inleg tot een ton, mocht de bank failliet gaan. Bij een bankroet moet het lokale garantiefonds in dat land uitbetalen.

3.    Overweeg je in zee te gaan met een online-bemiddelaar als Raisin, verdiep je dan altijd in de achtergronden van de banken die zij aanbieden. Volg bijvoorbeeld op internet een kredietbeoordelaar als Moodys.com, die de levensvatbaarheid van banken over de hele wereld controleert. Let extra goed op wanneer je zelf rechtstreeks zaken doet met ­buitenlandse spaarbanken. De Nederlandse financiële toezichthouder AFM waarschuwt spaarders goed uit te zoeken wat er met het geld gebeurt mocht een bank omvallen.

4.    Let op in welke valuta een buitenlands garantiestelsel uitkeert. Dit zal niet altijd in euro’s zijn in landen waar deze munt niet bestaat, zoals in Tsjechië, waar de kroon gangbaar is, of in Polen, waar wordt afgerekend in zloty’s. Straks zit je met een berg zloty’s waarvan je niet weet of zij hun waarde behouden.

5.    Let op buitenlandse bronbelasting. Is die er wel of niet? In Nederland ­kennen we de vermogensrendementsheffing, een belasting op vermogens boven € 50.000  per persoon. Andere landen hebben vaak ook zo’n heffing. Je riskeert dubbel te moeten afrekenen ­wanneer je niet tijdig het juiste papierwerk regelt. Goed om te weten: in bijvoorbeeld Estland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Zweden heb je dat probleem niet: daar geldt geen bronbelasting.

6.    Bij deposito’s krijg je vaak pas na afloop van de spaarperiode de rente uitgekeerd. Je moet dus soms vijf jaar wachten. Wanneer de buitenlandse bank binnen die periode omvalt, heb je ook recht op de aangegroeide rente op grond van Europese regelgeving zolang de som van je saldo plus aangegroeide rente niet boven de onder nummer 2 genoemde garantiegrens van € 100.000 per bank uitkomt.

7.    Net als bij Nederlandse deposito’s kun je bij deposito’s voor de afgesproken looptijd niet bij het geld. Bedenk of je het kunt missen, mocht de auto het begeven of het dak gaan lekken.

8.    Bij langjarige deposito’s loop je de kans dat de rente in ­Nederland of elders in de EU stijgt. Misschien schiet je achteraf weinig op met een buitenlands avontuur. Gezien de verwachting dat de ECB niet meer zoveel renteverhogingen als het afgelopen jaar zal doorvoeren, is dat risico echter relatief beperkt voor de voorzienbare toekomst. 

9.    Het lijkt soms onduidelijk waar je bij een conflict verhaal kunt halen. Meestal kan dat via het klachteninstituut Kifid of FIN-NET, die je naar een vergelijkbare buitenlandse organisatie loodst.

10.    Geen zin in sparen over de grens? Kun je het spaargeld missen, dan is het een overweging waard een deel te beleggen op de beurs. De jaarlijkse dividenden (winstuitkeringen) die bedrijven in jaren van sterke economische groei betalen, laten de spaarrentes verbleken. Maar op de beurs kan je ook (veel) geld kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten...

Auteur