Zo gaat u slim om met vakantiegeld

In totaal krijgen we deze maand miljarden euro's extra: het vakantiegeld komt er weer aan!

Wettelijk recht

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Dit staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Ambtenaren vallen niet onder deze wet; voor hen is het vakantiegeld geregeld in de Ambtenarenwet. Ook mensen met een uitkering zoals AOW, ontvangen vakantiegeld. In 2018 krijgen AOW-ers op 23 mei hun vakantiegeld.

Op grond van de WMM heeft iedereen minimaal recht op 8 procent van het normale loon. LET OP: voor AOW-ers geldt dat niet. Zij krijgen een lager percentage.

Als er wel sprake is van loon, horen bij dat loon ook provisie, prestatietoeslagen en gevarengeld, want deze betalingen hebben direct betrekking op het dienstverband. Er hoeft geen vakantiegeld berekend te worden over bijzondere betalingen zoals overwerk, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen.

 

Steeds minder op vakantie

Vakantiegeld raakt langzaam maar zeker in onbruik. Het wordt namelijk steeds minder gebruikt om op vakantie te gaan. 40 procent van de ouderen gaan er nog wel van op reis, maar met name jongeren gebruiken het geld als appeltje voor de dorst of om schulden af te lossen. Heel veel mensen doen er niets mee: het verdwijnt min of meer op ‘de grote hoop’.

Alternatieven

Eigenlijk is het zonde om deze bonus van gemiddeld 1-maand salaris zomaar te laten verstoffen. Vooral omdat de spaarrente nu historisch laag is, bijna nihil. Dat maakt bijvoorbeeld extra aflossen op de hypotheek een interessant alternatief.

Maar u kunt ook overwegen iets anders met uw geld te doen, zodat uw vakantiegeld voor anderen kan werken door te investeren in microkrediet. Het rendement is gemiddeld iets hoger dan op een normale spaarrekening en het geld wordt gebruikt om mensen kansen te geven die ze anders niet krijgen. Kleine ondernemers dankzij een klein startkapitaal in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld. Daarnaast kunt u met uw spaargeld natuurlijk ook ‘gewoon’ beleggen op de beurs.