Dreigbrief: verplicht aflossen

Ik kreeg een brief van de bank met het verzoek om een deel van de hypotheek versneld af te lossen, maar dat geld heb ik helemaal niet, kan de bank mij toch verplichten te betalen?

Waarschijnlijk wel, in uw hypotheekakte staat een bepaling waaruit blijkt in welke verhouding de geldlening ten opzichte van de waarde van uw woning moet zijn. Wanneer die verhouding niet meer overeenkomt omdat de waarde van uw hypotheek hoger is dan het onderpand, staat uw woning ‘onder water’. De zekerheid van de bank is daardoor afgenomen. Om de verhouding zekerheid/schuld weer recht te trekken mag de bank u vragen u een deel van de hypotheek versneld af te lossen.

Willen of kunnen
Iets heel anders is of u die extra aflossing wel kán betalen. De bank moet het belang van de spaarders in het oog houden en u vragen versneld af te lossen. Maar de bank heeft ook een zorgplicht naar u toe. U kunt de bank daarom vragen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld door het bedrag niet in een keer te moeten betalen of  nog wat geduld met u en de woningmarkt te hebben. Zolang u in ieder geval de afgesproken hypotheekrente en eventuele aflossingen betaalt heeft de bank nog reden tot klagen.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl